Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratihandboken

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför finns Demokratihandboken - en hjälp på vägen från engagemang till inflytande!

 

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. Finns det någon fråga som du och dina vänner brinner för? Något stort eller något litet? Oavsett om det handlar om att förändra världen, din stad, din by, skolan eller din fritid så är ditt engagemang viktigt!

Demokratihandboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Den innehåller både exempel och frågor som ger stöd till läsaren. Handboken går bra att använda som arbetsmaterial i undervisningen eller som stöd för att utveckla en meningsfull fritid tillsammans med unga.

Demokratihandboken är en del av MUCF:s demokratipaket till skolan

I december 2020 tog MUCF över rättigheterna till Demokratihandboken från Allmänna Arvsfonden. Demokratihandboken har därefter bearbetats och uppdaterats av MUCF.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: