Verksamhetsexempel

Här lyfter vi fram exempel på verksamheter som bidrar till ett kunskapsbaserat arbetssättoch som stärker ungdomsperspektivet i arbetet med lokal ungdomspolitik.

Två killar som halvligger i soffan och läser

För oss innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt att kommunen gör regelbundna uppföljningar av ungas levnadsvillkor, använder sig av fakta som grund för beslut eller gör medvetna prioriteringar utifrån kunskap om unga.

Ett stärkt ungdomsperspektiv innebär att kommunen identifierar olika ungdomsgruppers behov och utformar sin politik därefter, tar till vara ungas kunskap och erfarenheter i sin verksamhet, tillgodoser ungas rättigheter utifrån de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen eller att kommunens verksamheter stödjer ungas självständighet och etablering.