MUCF i Växjö

Regeringen har beslutat att MUCF ska omlokaliseras till Växjö senast den 1 februari 2019. Här kan du ta del av nyheter som rör omlokaliseringen, till exempel när vi annonserar ut nya tjänster till Växjö.

Två kyrktorn bredvid en byggarbetsplats med två byggarbetare och byggställningar

MUCF till Växjö

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska omlokaliseras till Växjö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 februari 2019. Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. MUCF ska föra en löpande dialog med Utbildningsdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Senast den 1 april 2018 ska MUCF redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder till regeringen (Utbildningsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019.

MUCF omlokaliseras till Växjö

MUCF söker utredare till Växjö

Vi söker en utredare till Analysenheten inom Avdelningen för utveckling och analys. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

MUCF söker utredare till Växjö

Fotograf: Mats Samuelsson