Varför arbeta med Lupp?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp kan användas som ett verktyg för systematiskt utvecklingsarbete i kommuner, stadsdelar eller regioner.

Två unga personer tittar ut mot stadsmiljön.

Systematiskt utvecklingsarbete med ungdomsfrågor

Ungdomspolitik är sektorsövergripande och länkar samman flera förvaltningsområden. Lupp relaterar till den nationella ungdomspolitikens områden.

Lupp är ett brett verktyg som, rätt använt, kan ge ett värdefullt stöd i att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik lokalt och regionalt. Lokal ungdomspolitik bör baseras på kunskap om ungas situation samt på hur olika offentliga insatser påverkar unga liv.

Det stöd som MUCF ger kring Lupp syftar till att identifiera viktiga frågor men också till att följa upp insatser som kommunen beslutar om.

Att arbeta med Lupp kan vara mer än att genomföra en enkät. Lupp kan även vara ett stöd eller verktyg i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet med Lupp kan exempelvis delas in i tre faser: före, under och efter undersökningen.

Lupp bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken

Lupp bidrar till förändring av den lokala ungdomspolitiken. 86 procent av kommunerna som deltog i MUCF:s utvärdering anser att Lupp har bidragit till sådana förändringar. 71 procent anser att Lupp har bidragit till sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor. Kommunerna är överlag mycket nöjda med Lupp samt med MUCF:s stöd under processen.

I utvärderingen framhålls att de aktörer som genomför Lupp återkommande i högre grad lyckas med att :

  • involvera unga i Lupp-processen
  • få till stånd förändringar av den lokala ungdomspolitiken
  • etablera sektorsövergripande samverkan.