Var ute i god tid

Sebastian Haglund gjorde sin volontärtjänst i Mostar, Bosnien och Hercegovina 2017/2018, med organisationen Snaga Mladih/Youth Power.

Bild på Sebastian Haglund

Varför ville du göra Europeisk Volontärtjänst?

I slutet av mina studier bestämde jag mig för att skaffa praktiska erfarenheter inom mitt studieområde (freds- och konfliktstudier) genom att bo en längre tid i ett land som har varit påverkat av en väpnad konflikt. Jag hade sedan tidigare varit i Bosnien och Hercegovina genom mina studier och ville gärna tillbaka en längre tid för att lära känna kulturen bättre och förbättra mina språkkunskaper.

Då jag sökte efter möjligheter att volontärarbeta så fann jag programmet EVS och Erasmus+ Ung och Aktiv. Sedan läste jag mig vidare hur det fungerade genom MUCF:s hemsida samt European Youth Portal. Därefter kontaktade jag sändande och mottagande organisation.

Databas för godkända EVS-projekt
 
Europeiska Solidaritetskåren

Hur gjorde du för att bli EVS-volontär?

Först kontaktade jag Sundsvalls kommun som kom att bli min sändande organisation och sedan använde jag European Youth Portal för att hitta mottagande organisationer. Jag var i kontakt med flertalet organisationer för att diskutera arbetsuppgifter och andra frågor. När jag gjort mitt val bestämde jag och min mottagande organisation att skriva projektansökan tillsammans med hjälp av sändande organisationen.

Vad jobbade du med?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter under min EVS-period var att koordinera olika projekt på lokal och internationell nivå samt att vara med att utveckla nya projekt för organisationens räkning. 

Vad lärde du dig

Under min EVS-period har jag skaffat mig kunskaper om projektutveckling och projektimplementering på lokal och internationell nivå, fått ett större intresse för ungdomsfrågor och ungas engagemang i samhällsfrågor, utvecklat mina språkkunskaper, lärt mig mer den lokala kulturen och de socioekonomiska förhållandena i landet samt träffat personer från hela Europa.

Vidare har jag även fått en bättre förståelse om EU och dess arbete med ungdomsfrågor vilket har lett mig till en praktiktjänst vid Europeiska unionens råd under våren 2018 där jag kommer arbeta med frågor som rör utbildning, ungdom, kultur och sport.

Tips till andra

  • Var ute i god tid! För mig tog det 10 månader att hitta en mottagande organisation, skriva projekt och att få ansökan godkänd.
  • Diskutera med mottagande organisation om vilka arbetsuppgifter du vill ha och vad du vill lära dig! På så sätt får du får arbeta med frågor som är relevant just för dig.

Kontakt

Sebastian Haglund