Vår organisation

Vi arbetar på uppdrag av regeringen och vår organisation leds av generaldirektör Lena Nyberg. Vårt säte är i Växjö, men vi arbetar för att stärka ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i hela Sverige. Organisatoriskt är vi indelade i fyra avdelningar som i sin tur har stöd av de tre enheterna GD-stab, verksamhetsstöd och HR-stöd.