Våldsprevention 2017 - Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld

En konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete.

När: 7-8 december

Var: Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm

Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. Under konferensen presenteras olika perspektiv på, kunskap om och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi bjuder dessutom på möjlighet till erfarenhetsutbyte och framåtblickande från unga själva, professionella och politiker.

Målgrupp

Konferensen är för dig som fattar beslut om eller arbetar med unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.

Program

Klicka på respektive dag för att se fullständigt program. Programmet kommer att uppdateras med namn på medverkande och ytterligare information kontinuerligt.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 13 november 2017. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Anmälan och seminarieval

Kostnad

Konferensen kostar 1 000 kr. I priset ingår lunch och fika båda dagarna.

Arrangörer

Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelserna och organisationerna MÄN och Unizon.