Valår i klassrummet

Tips och information till dig som är lärare i högstadiet och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hade i uppdrag att under valåret 2014 främja ungas intresse för demokrati och möjlighet att delta i politiska processer och stimulera till samtal om politik i skolan. Det gjorde vi bland annat genom att organisera skolval. För lärare har vi även tagit fram metodmaterialet Prata politik! och magasinen Valår i klassrummet.

Magasinet Valår i klassrummet

Valår i klassrummet är ett metodmaterial för lärare som kan vara till hjälp i undervisningen kring demokrati och politik.

  • Valår i klassrummet, nr 1 handlar om Europa och Europaparlamentsvalet.
  • Valår i klassrummet, nr 2 handlar om riksdagsvalet den 14 september 2014. I magasinet finns bland annat tips på metoder för att hantera svåra frågor i klassrummet.
  • Valår i klassrummet, nr 3 handlar om hur skolan kan fortsätta arbeta med att stimulera till engagemang och intresse för samhällsfrågor även efter valåret.

Skolval 2014

Över 270 skolor anmälde sig till skolval inför Europaparlamentet i slutet av maj. Och 1800 skolor anmälde sig till skolval inför riksdagsvalet.

Skolval 2014 och de nationellt sammanställda skolvalsresultaten

Metodmaterialet Prata Politik!

Prata politik! är ett stöd för lärare som arbetar på högstadiet eller gymnasiet och som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. Här finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att partierna bjudits in till skolan.

Ladda ned metodmaterialet Prata politik!

Material för undervisning om demokrati och inflytande efter valen

Här har vi samlat länkar med tips på material och information till undervisning om demokrati och inflytande som kan användas efter valen och när det inte är valår.

Kunskap från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har vi flera uppdrag om ungas inflytande och representation. Vi har bland annat tagit fram flera rapporter som kan användas som faktaunderlag i diskussioner om politik och inflytande. Vi tillhandahåller också enkäten Lupp som kommuner, stadsdelar och regioner kan använda för att få kunskap om ungas situation och ta del av deras erfarenheter och synpunkter.

Myndighetens arbete med ungas inflytande och representation

Ungdomsenkäten Lupp

Ny ungdomspolitisk proposition

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. Det nya målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomspolitiska propositionen: Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, prop. 2013/14:191

Om nationell ungdomspolitik på regeringens webbplats 

Handbok från Demokratiakademin

Demokratiakademin är ett nätverk som arbetar med att sprida praktisk kunskap och metoder kring demokrati och mänskliga rättigheter. De har under flera år bedrivit demokratiutvecklingsarbete i skolor har bland annat tagit fram handboken: Att bygga en demokrati i skolan.

Demokratiakademin

MIK för mig, utbildningspaket om det nya medielandskapet

Utbildningspaketet MIK för mig från Statens medieråd vänder sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. De digitala utbildningarna består av korta animerade filmer är värderingsövningar och reflektionsfrågor utifrån hur det nya medielandskapet påverkar våra relationer, skolan och demokratin.

Statens medieråds digitala utbildningspaket MIK för mig

Max18Skolan från Barnombudsmannen]

Barnombudsmannen har tagit fram skolmaterialet Max18Skolan för pedagoger som består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter.

Max18Skolan

Uppdrag: Demokrati - workshoppar för klassrummet

Uppdrag: Demokrati innehåller 22 workshoppar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och inspirerar till reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Uppdrag: Demokrati på Forum för levande historias webbplats

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en intresseorganisation för alla kommuner och landsting i Sverige. På SKL:s webbplats hittar du lättillgänglig information om hur kommuner och landsting styrs och om valdeltagande och maktfördelning. Där kan du exempelvis ladda ner skriften Myter och fakta som tar upp vanliga myter om den kommunala sektorn.

SKL:s webbplats

Myter och fakta 

Det levande valet, rollspel om demokratiska system

Projektet Det levande valet består av två olika rollspel och är ett samarbetsprojekt mellan Sverok– Spelhobbyförbundet och Sveriges elevråd – SVEA. Projektet använder rollspel för att öka intresset för demokrati och politiska processer bland högstadie- och gymnasieelever. Republiken Skolan är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Det andra rollspelet, Rådet och handlar om Europaparlamentsvalet, om demokratiska system och politisk utveckling. Dessa två rollspel fungerar utmärkt att använda även när det inte är valår! Ladda ned spelen, läs om dem samt få tips på hur du som handledare skapar en ännu bättre rollspelsupplevelse.

Det levande valet

Sverok

Sveriges elevråd- SVEA

Forskning vid Örebro Universitet

På forskningsenheten Youth & Society (YeS) vid Örebro Universitet studeras utvecklingen av samhällsengagemang och politiskt intresse hos unga. Bland annat visar forskaren Ali Abdelzadeh i sina studier att rättvisa lärare spelar roll för ungas politiska förtroende för de politiska institutionerna.

Forskningsenheten Youth & Society, vid Örebro universitet 

DropOuts– samverkan mot skolavhopp

DropOuts är en teveserie om unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Bakom satsningen står UR och Temagruppen Unga i arbetslivet som finansieras via Europeiska socialfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I samband med teveserien lanserades även en magasinserie med samma namn.

Teveserien DropOuts

Temagruppen Unga i arbetslivets webbplats

Magasinen Dropouts

Material om vad som händer efter valen

Riksdagen efter valet

På riksdagens webbplats finns en valingång med material till undervisning, information om vad som händer i riksdagen efter valet och vad ledamöterna sagt och gjort i riksdagen. Från valingången kan du också boka besök och hitta övningar och spel.

Om valen 2014 på riksdagens webbplats

Valresultat och statistik

På Valmyndighetens webbplats publiceras valresultat och statistik från de nationella valen till riksdagen, landstings och kommunfullmäktige den 14 september 2014. Där finns även resultat och statistik från tidigare allmänna val och Europaparlamentsval.

Valmyndighetens webbplats

Lättläst om valen

Centrum för lättläst står bakom valsajten Alla väljare – en webbplats med lättlästa nyheter om politik. Alla väljare bevakar regeringsbildning och vad som händer efter valen den 14 september ända fram till årsskiftet.

Alla väljare

Material om EU

Lärarrummet – om vårens Europaparlamentsval

Hur gick det i vårens Europaparlamentsval? Hur ser mandatfördelningen ut? Vilka representerar Sverige? Under hösten kommer både uppdaterat material samt nytt informations- och utbildningsmaterial om vad som hänt och händer efter vårens Europaparlamentsval att publiceras och finnas tillgängligt för dig som är lärare. Du kan ändra till svenska i språkmenyn på båda sajterna nedan.

Lärarrummet – en sida för lärare på Europeiska unionens officiella webbplats

EU bookshop - en sida med publikationer om EU

Lokala Europa direkt-kontor (ED-kontor)

Lokala informationskontor, så kallade Europa direkt-kontor (ED-kontor), finns runtom i Europa och i Sverige. Lärare kan alltid kontakta sitt lokala ED-kontor för att få tryckt material och i många fall finns även möjlighet att få besök av ED-informatören på skolan, som kan ge idéer och uppslag på hur lärare kan integrera EU i undervisningen. På webbplatsen hittar du bland annat en lista över de 20 olika ED-kontoren i Sverige.

Lista över Europa direktkontor i Sverige

Programmet Erasmus +

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Lärare kan till exempel få kompetensutveckling och ungdomsgrupper kan göra utbyten kring olika teman.

Läs mer om Ungdomsutbyte

Läs mer om kompetensutveckling för lärare

Ungdomsorganisationer tipsar

Hitta ungdomsorganisationer via LSU

LSU är en samarbetsorganisation för 84 svenska ungdomsorganisationer. Inom LSU finns många organisationer som relaterar till olika skolämnen och de önskar ett bättre samarbete mellan civilsamhället och skolan. Det lärande som unga får genom sina föreningar skulle skolan kunna använda sig av på ett mycket bättre sätt, även inne i klassrummet. Kontakta LSU för hjälp att få kontakt med någon organisation. På webbplatsen finns även ett register med kontaktuppgifter till medlemsorganisationerna.

LSU:s webbplats

Register med kontaktuppgifter

Sveriges Ungdomsråd om metoder för inflytande

Sveriges ungdomsråd arbetar för att unga, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. På deras webbplats finns tips på roliga, kreativa, intressanta och spännande idéer på hur man kan arbeta med ungas delaktighet. Bland annat hittar du Metodboken! som innehåller exempel på hur olika kommuner arbetat med inflytande och delaktighet för unga.

Beställ Metodboken!

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är en ideell organisation vars syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i deras arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. På deras webbplats finns bland annat information om hur man startar en elevkår och vad det innebär samt vanliga frågor och svar om elevkåren riktad till lärare och rektorer. Kontakta Sveriges Elevkårer för stöd och råd i arbetet med att förbättra elevinflytande i klassrummet och på skolan.

Sveriges Elevkårers webbplats

Sveriges elevråd – SVEA

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet som arbetar för att skapa en bättre och mer demokratisk skola. Besök Sveas webbplats eller ta kontakt med dem för stöd och råd kring arbete med att förbättra elevinflytandet i klassrummet och i skolan.

Sveriges elevråd - SVEA:s webbplats

Program från UR

UR har flera olika tv- och radioprogram som kan användas i planeringsarbetet och i undervisningen om demokratifrågor. Diktatorn och Dröm om demokrati är några exempel. Du hittar programmen på

UR:s webbplats

Maktfaktorn - en demokratisajt för unga

På Maktfaktorn kan 15-22-åringar utforska de värderingar och rättigheter som utmärker en demokrati. Webbplatsen inspirerar till att påverka samhället och fördjupa sina kunskaper om demokrati.

Sajten Maktfaktorn

Lyssna på intervjuer med skolor

Lyssna på intervjuer med rektorer, lärare och elever om hur de arbetar med politik i skolan.

Rekarnegymnasium i Eskilstuna

Intervju med: Ulrika Johansson, lärare och Johanna Karlsson ordförande i Elevrådsstyrelsen. På Rekarnegymnasiet, med cirka 1 400 elever i Eskilstuna, har man erfarenhet av att regelbundet arrangera debatter med politiker. I intervjun berättar Ulrika och Johanna om sitt arbete med att få eleverna att aktivt delta i aktiviteterna. Till exempel genom att använda mentometerknappar under debatter.

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna

Värmdö gymnasium i Stockholm

Intervju med: Arne Andersson, rektor och Thomas Hansson, samhällslärare på skolan. År 2010 tillät skolan ett mindre parti,som inte är representerat i riksdagen, att ha bokbord på skolan. Detta resulterade i bråk utanför entrén mellan partiet och meningsmotståndare som tagit sig till skolan. Rektorn Arne Andersson var en av dem som försökte sära på de som bråkade. Efteråt fick han försvara sitt beslut att öppna dörrarna för partiet. I intervjun berättar Arne och samhällsläraren Thomas om händelsen under 2010 och hur skolan nu arbetar med partier och politisk information under valåret 2014.

Värmdö gymnasium