Valår i klassrummet

Tips och information till dig som är lärare i högstadiet och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.

Skolval - Ett engagemang för politik växer fram

Material för undervisning om demokrati och inflytande inför och efter valen

Här har vi samlat länkar med tips på material och information till undervisning om demokrati och inflytande som kan användas inför och efter valen.

Politisk information i skolan

Metodmaterialet Prata Politik!

Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram metodmaterialet Prata politik! som är ett stöd för lärare som arbetar på högstadiet eller gymnasiet och som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. Här finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att partierna bjudits in till skolan. Metodmaterialet ges ut i ny reviderad upplaga efter lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2018 och tydliggör vad som gäller när skolor ska bjuda in politiska partier.

Ladda ned eller beställ metodmaterialet Prata politik!

Webbseminarium om att prata politik i skolan

Ett webbseminarium om hur du som lärare kan arbeta med politiska samtal i skolan. Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd SVEA deltar och pratar om hur skolor kan involvera elever i aktiviteter som sker under ett valår. Webbseminariet bygger på metodmaterialet Prata Politik!

Se webbseminariet

Politisk information i skolan - Skolverket informerar

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör att en skola som vill bjuda in politiska partier får begränsa antalet partier som bjuds in. På Skolverkets webbplats finns information om vad lagen säger och svar på frågor om politisk information i skolan.

Skolverket om politisk information i skolan 

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en intresseorganisation för alla kommuner och landsting i Sverige. SKL har tagit fram information och stöd för huvudmän och rektorer som väljer att bjuda in politiska partier i sitt arbete med demokratiuppdraget.

SKL om politiska partier i skolan

På SKL:s webbplats hittar du även lättillgänglig information om hur kommuner och landsting styrs och om valdeltagande och maktfördelning.

SKL:s webbplats

 

Demokrati och inflytande i undervisningen

Max18Skolan från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har tagit fram skolmaterialet Max18Skolan för pedagoger som består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter.

Max18Skolan

Det levande valet  - rollspel om demokratiska system

Det levande valet består av två olika rollspel om demokratifrågor för riksdagsvalet och europaparlamentsvalet. Tanken bakom rollspelen är att öka intresset för demokrati och politiska processer bland högstadie- och gymnasieelever. Det levande valet är ett samarbetsprojekt mellan Sverok– Spelhobbyförbundet och Sveriges elevråd – SVEA.

Det levande valet

Material och aktiviteter hos Sveriges Riksdag

Riksdagen har ett stort utbud av aktiviteter och material som vänder sig till skolan.

Sveriges Riksdags webbplats 

 

Propaganda och källkritik

Stärk dina elevers källkritiska förmåga

Statens medieråd har sammanställt tips på pedagogiskt material för alla som arbetar med elever i skolmiljö. Här hittar du bland annat lektionsupplägg, informationsbroschyrer och poddar.

Statens medieråds digitala utbildningar

Säg vad du tycker om valet

Ung Media Sverige har tagit fram ett material för lärare och elever som vill utforska politiken genom mediaproduktion kring riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Materialet på hemsidan kompletteras med en lärarhandledning som kan användas som resurs för lärare som undervisar i olika ämnen.

Ung Medias webbplats

Propaganda och demokrati - material för klassrummet

Forum för levande historia har tagit fram Propaganda – risk för påverkan. Det är ett digitalt klassrumsmaterial för åk 7-9 och gymnasiet. Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap som vi möter i vår vardag. På webbplatsen finns även Uppdrag: Demokrati som är 10 workshoppar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor.

Propaganda - risk för påverkan

Uppdrag: Demokrati

 

Program från UR

UR har flera olika tv- och radioprogram som kan användas i planeringsarbetet och i undervisningen om demokratifrågor.

UR:s webbplats

Perspektiv på Världen

En serie på 22 korta program som tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. I slutet på varje program finns en frågeställning som klassen kan arbeta vidare med. Varje program har även ett tillhörande arbetsblad.

Se serien Perspektiv på Världen

Fatta Sveriges demokrati

Följ med två unga, nyfikna programledare, Leila och Noah som får i uppdrag att lära sig och tittarna mer om hur Sverige styrs. Serien innehåller 8 avsnitt med tillhörande lärarhandledning.

Se serien Fatta Sveriges demokrati

 

Lättläst om valen

Min röst, vårt val – en film om demokrati för särskolan

Filmen har spelats in av Riksförbundet FUB tillsammans med elever på S:t Eriks gymnasiesärskola och vänder sig till unga som går i särskolan. Min röst, vårt val kan användas för att diskutera viktiga frågor inför och efter valet, både i undervisningen och på fritiden.

Se filmen Min röst, vårt val på FUB:s webbplats

Alla väljare räknas

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har samlat flera tips på material om politik och val för personer som har svårt att läsa text, till exempel på grund av dyslexi, synnedsättning, funktionsnedsättning eller som är ny i svenska språket.

Tips på material på MTM:s webbplats 

Lättlästa nyheter om valen

Den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor står bakom valsajten Alla väljare – en webbplats med lättlästa nyheter om politik. Du kan även hitta bildspel och filmer om politik och om de politiska partierna. Eller ställa frågor till politiker.

Alla väljare

 

Material om EU

Lärarrummet – om Europaparlamentsval

Hur ser mandatfördelningen ut i Europaparlamentet? Vilka representerar Sverige? På sajten finns informations- och utbildningsmaterial för dig som är lärare. Du kan ändra till svenska i språkmenyn på båda sajterna nedan.

Lärarrummet – en sida för lärare på Europeiska unionens officiella webbplats

EU bookshop - en sida med publikationer om EU

Lokala Europa direkt-kontor (ED-kontor)

Lokala informationskontor, så kallade Europa direkt-kontor (ED-kontor), finns runtom i Europa och i Sverige. Lärare kan alltid kontakta sitt lokala ED-kontor för att få tryckt material och i många fall finns även möjlighet att få besök av ED-informatören på skolan, som kan ge idéer och uppslag på hur lärare kan integrera EU i undervisningen. 

Lista över Europa direkt-kontor i Sverige

Programmet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Lärare kan till exempel få kompetensutveckling och ungdomsgrupper kan göra utbyten kring olika teman.

Läs mer om Ungdomsutbyte

Läs mer om kompetensutveckling för lärare

 

Material om vad som händer efter valen

Valresultat och statistik

På Valmyndighetens webbplats publiceras valresultat och statistik från de nationella valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentsval.

Valmyndighetens webbplats

Så styrs Sverige

På Regeringskansliets webbplats finns information om hur Sverige styrs, hur regeringen är uppbyggd och vad som görs inom de olika politikområderna. Informationen finns även på lättläst svenska.

Regeringskansliets webbplats

 

Ungdomsorganisationer tipsar

Hitta ungdomsorganisationer via LSU

Inom LSU finns många organisationer som relaterar till olika skolämnen och de önskar ett bättre samarbete mellan civilsamhället och skolan. Kontakta LSU för hjälp att få kontakt med någon organisation. På webbplatsen finns även ett register med kontaktuppgifter till medlemsorganisationerna.

LSU:s webbplats

Register med kontaktuppgifter

Sveriges Ungdomsråd om metoder för inflytande

Sveriges ungdomsråd arbetar för att unga, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. På deras webbplats hittar du bland annat Metodboken! som innehåller exempel på hur olika kommuner arbetat med inflytande och delaktighet för unga.

Beställ Metodboken!

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer arbetar för att stärka elevkårerna i Sverige i deras arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. På deras webbplats finns bland annat information om hur man startar en elevkår och vad det innebär samt vanliga frågor och svar om elevkåren riktad till lärare och rektorer. 

Sveriges Elevkårers webbplats

Sveriges elevråd

Sveriges elevråd arbetar för en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att ta tillvara på deras intressen. Kontakta dem eller besök deras webbplats för mer information.

Sveriges elevråds webbplats

Sveriges elevråd – SVEA

Sveriges elevråd – SVEA arbetar för att skapa en bättre och mer demokratisk skola. Besök Sveas webbplats eller ta kontakt med dem för stöd och råd kring arbete med att förbättra elevinflytandet i klassrummet och i skolan.

Sveriges elevråd - SVEA:s webbplats