Valår i klassrummet

Tips och information till dig som är lärare i högstadiet och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.

Animerad bild av fem ungdommar

Material för undervisning om demokrati och inflytande inför och efter valen

Här har vi samlat länkar med tips på material och information till undervisning om demokrati och inflytande som kan användas inför valen och när det inte är valår.

 

Metodmaterialet Prata Politik!

Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram metodmaterialet Prata politik! som är ett stöd för lärare som arbetar på högstadiet eller gymnasiet och som vill bjuda in politiska partier till sina skolor. Här finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att partierna bjudits in till skolan. Metodmaterialet ges ut i ny reviderad upplaga efter lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2018 och tydliggör vad som gäller när skolor ska bjuda in politiska partier.

Ladda ned metodmaterialet Prata politik!

Webbseminarium om att prata politik i skolan

Ett webbseminarium om hur du som lärare kan arbeta med politiska samtal i skolan. Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd SVEA deltar och pratar om hur skolor kan involvera elever i aktiviteter som sker under ett valår. Webbseminariet bygger på metodmaterialet Prata Politik!

Länk till webbseminariet

Handbok från Demokratiakademin

Demokratiakademin är ett nätverk som arbetar med att sprida praktisk kunskap och metoder kring demokrati och mänskliga rättigheter. De har under flera år bedrivit demokratiutvecklingsarbete i skolor har bland annat tagit fram handboken: Att bygga en demokrati i skolan.

Demokratiakademin

Stärk dina elevers källkritiska förmåga

Statens medieråd har sammanställt tips på pedagogiskt material för alla som arbetar med elever i skolmiljö. Här hittar du bland annat lektionsupplägg, informationsbroschyrer och poddar.

Statens medieråds digitala utbildningar

Säg vad du tycker om valet

Ung Media Sverige har samanställt information för elever som vill jobba med medierapportering och källkritik. På deras webbplats kan elever läsa om vad lagen om yttrande- och tryckfrihet är, hur det går till att skriva en debattartikel eller vilka som är de hetaste politiska ämnena i media just nu.

Ung Medias webbplats

Max18Skolan från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har tagit fram skolmaterialet Max18Skolan för pedagoger som består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter.

Max18Skolan

Uppdrag: Demokrati - workshoppar för klassrummet

Uppdrag: Demokrati innehåller 22 workshoppar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och inspirerar till reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Uppdrag: Demokrati på Forum för levande historias webbplats

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en intresseorganisation för alla kommuner och landsting i Sverige. På SKL:s webbplats hittar du lättillgänglig information om hur kommuner och landsting styrs och om valdeltagande och maktfördelning.

SKL:s webbplats

Det levande valet  - rollspel om demokratiska system

Projektet Det levande valet består av två olika rollspel om demokratifrågor, riksdagsvalet samt Europaparlamentsvalet. Projektet använder rollspel för att öka intresset för demokrati och politiska processer bland högstadie- och gymnasieelever. Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverok– Spelhobbyförbundet och Sveriges elevråd – SVEA.

Det levande valet

 

Lättläst om valen

Min röst, vårt val – en film om demokrati för särskolan

Filmen har spelats in av Riksförbundet FUB tillsammans med elever på S:t Eriks gymnasiesärskola och vänder sig till unga som går i särskolan. Min röst, vårt val kan användas för att diskutera viktiga frågor inför och efter valet, både i undervisningen och på fritiden.

Se filmen Min röst, vårt val på FUB:s webbplats

Lättlästa nyheter om valen

Den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor står bakom valsajten Alla väljare – en webbplats med lättlästa nyheter om politik. Du kan även hitta bildspel och filmer om politik och om de politiska partierna. Eller ställa frågor till politiker.

Alla väljare

 

Material om vad som händer efter valen

Valresultat och statistik

På Valmyndighetens webbplats publiceras valresultat och statistik från de nationella valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentsval.

Valmyndighetens webbplats

 

Material om EU

Lärarrummet – om Europaparlamentsval

Hur ser mandatfördelningen ut i Europaparlamentet? Vilka representerar Sverige? På sajten finns informations- och utbildningsmaterial för dig som är lärare. Du kan ändra till svenska i språkmenyn på båda sajterna nedan.

Lärarrummet – en sida för lärare på Europeiska unionens officiella webbplats

EU bookshop - en sida med publikationer om EU

Lokala Europa direkt-kontor (ED-kontor)

Lokala informationskontor, så kallade Europa direkt-kontor (ED-kontor), finns runtom i Europa och i Sverige. Lärare kan alltid kontakta sitt lokala ED-kontor för att få tryckt material och i många fall finns även möjlighet att få besök av ED-informatören på skolan, som kan ge idéer och uppslag på hur lärare kan integrera EU i undervisningen. 

Lista över Europa direkt-kontor i Sverige

Programmet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Lärare kan till exempel få kompetensutveckling och ungdomsgrupper kan göra utbyten kring olika teman.

Läs mer om Ungdomsutbyte

Läs mer om kompetensutveckling för lärare

 

Ungdomsorganisationer tipsar

Hitta ungdomsorganisationer via LSU

Inom LSU finns många organisationer som relaterar till olika skolämnen och de önskar ett bättre samarbete mellan civilsamhället och skolan. Kontakta LSU för hjälp att få kontakt med någon organisation. På webbplatsen finns även ett register med kontaktuppgifter till medlemsorganisationerna.

LSU:s webbplats

Register med kontaktuppgifter

Sveriges Ungdomsråd om metoder för inflytande

Sveriges ungdomsråd arbetar för att unga, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. På deras webbplats hittar du bland annat Metodboken! som innehåller exempel på hur olika kommuner arbetat med inflytande och delaktighet för unga.

Beställ Metodboken!

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer arbetar för att stärka elevkårerna i Sverige i deras arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. På deras webbplats finns bland annat information om hur man startar en elevkår och vad det innebär samt vanliga frågor och svar om elevkåren riktad till lärare och rektorer. 

Sveriges Elevkårers webbplats

Sveriges elevråd – SVEA

Sveriges elevråd – SVEA arbetar för att skapa en bättre och mer demokratisk skola. Besök Sveas webbplats eller ta kontakt med dem för stöd och råd kring arbete med att förbättra elevinflytandet i klassrummet och i skolan.

Sveriges elevråd - SVEA:s webbplats

 

Program från UR

UR har flera olika tv- och radioprogram som kan användas i planeringsarbetet och i undervisningen om demokratifrågor.

UR:s webbplats

Perspektiv på Världen

En serie med 22 korta program som är 5- 12 minuter långa. I slutet på varje program finns en frågeställning som klassen kan arbeta vidare med. Varje program har även ett tillhörande arbetsblad.

Se serien Perspektiv på Världen