Vad händer på rikskonferensen?

Vi kommer att fylla två dagar med intressant och spännande innehåll där den gemensamma nämnaren är ungas inflytande. Här kan du följa hur programmet växer fram, hur flera pusselbitar tillsammans blir MUCF:s rikskonferens 2019!

Åsa Ekman - expert på barnkonventionen!

Bild på Åsa Ekman, expert på barnkonventionen. Fotograf: AnnaCarin IsakssonÅsa Ekman är expert på barnkonventionen. Hon har arbetat i olika kommuner för att genomföra konventionen och som konsult har hon hjälpt många organisationer med allt från utbildningar, att genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Åsa har även varit ideellt engagerad i Rädda Barnen, bland annat under åtta år som ledamot i riksförbundets styrelse.

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. 

- Barnkonventionen ställer krav på att offentlig verksamhet hittar sätt där barn och unga får förutsättningar att uttrycka sina åsikter och att få åsikterna beaktade i det vi gör, säger Åsa Ekman. 

Vill du ta del av Åsas föreläsning och lära mer om barnkonventionen? Anmäl dig till MUCF:s rikskonferens redan idag!