Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till MUCF:s webbutbildningar

Ny kunskap, inspiration eller en snabb påminnelse? Oavsett vilken anledning du har, är du varmt välkommen att ta del av MUCF: s kostnadsfria webbutbildningar. 

Samtliga utbildningar kräver att du registrerar dig. Anledningen till det är att vi vill kunna följa statistik över hur många som genomför våra utbildningar, berätta när något har förändrats och genom era utvärderingar kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande till er. 

Välj och klicka på den utbildning du vill genomföra, så skickas du vidare till en registreringssida. 

Våren/sommaren 2022 lanserar vi två nya webbutbildningar - en om hbtqi i skolan och en om öppen fritidsverksamhet. Dessutom utökar vi utbildningspaketet Rätt att veta! med ytterligare en temautbildning, denna gång om hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto taget ovanifrån på en person som sitter vid en dator, papper, penna och en kopp te står vid sidan om hen.

Rätt att veta! grundutbildning

Grundutbildningen består av två delar där en handlar om ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism. Del 2 utgår från de nio ämnen som finns på youmo.se.  Registrera dig idag!

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Rätt att veta! SRHR

I utbildningen finns inspirerande föreläsningar och tips på metoder för samtal med unga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Registrera dig idag!

Illustration på en vuxen person som samtalar med en ung person om preventivmedel

Rätt att veta! Trauma

Möter du unga som upplevt trauma? I denna utbildning finns föreläsningar och tips om metoder för att samtala med unga. Registrera dig idag!

Illustration på en vuxen person som tröstar en ung och nedstämd person som upplevt trauma.

Rätt att veta! HRV

Möter du unga som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Utbildningen ger stöd i att skapa trygga och inkluderande samtal. Registrera dig redan idag!

Illustration med två personer som pratar med varandra. I bakgrunden syns bestämda vuxna med korsade armar.

Prata EU med unga

Genom Prata EU får du kunskap i HUR du kan prata EU med unga. I utbildningen varvas filmer, texter och intervjuer med interaktiva övningar. Den tar cirka två timmar att genomföra, men går att pausa och komma tillbaka till. Registrera dig idag!

Verktygslådan Prata EU

Som ett komplement till webbutbildningen finns en hel verktygslåda med tips och idéer på både svenska och engelska. Allt är kostnadsfritt att ladda ner och använda i klassrummet eller varför inte i fritidsverksamheter?

Illustration för Prata EU med unga

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: