Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta: Sex mot ersättning

Datum/tid
-
Plats
Online

Osynliggörande. Att inte finnas. Det är resultatet av vad våra normer om kön och sexualitet kan göra för grupper av unga som har sex mot ersättning. Den 8 oktober arrangerade vi ett seminarium i ämnet med fokus på hbtq-personer och migranter/ensamkommande. Grupper som är särskilt osynliggjorda men som i allra högsta grad finns och som lever i en utsatthet som de flesta inte har någon kunskap om.

Grafik med citatet "Jag har fått pengar för sex och nu känns det inte bra. Hur kan jag må bättre?" Välkommen till digitalt seminarie om Sex mot ersättning.

Information till dig som deltog på seminariet

Rätt att veta!

Utbildningspaketet Rätt att veta! består av en grundutbildning och olika fördjupande utbildningar, där seminariet Sex mot ersättning är en av dem. Rätt att veta! har utvecklats av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten youmo.se

  • I den webbaserade grundutbildningen Rätt att veta! får du som möter eller kommer att möta unga, stöd i hur du kan genomföra trygga och inkluderande samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig, till exempel sex, sexualitet, kroppen, hälsa och våld. 
  • I Rätt att veta! Fördjupning SRHR får du som genomfört hela eller delar av grundutbildningen möjlighet att få fördjupad kunskap om SRHR. Här finns en föreläsning med utbildare Sandra Dahlén i tre delar. Mellan delarna finns frågor att fundera över, till exempel hur ämnet berör dig i din yrkesroll.
  • I Rätt att veta! Fördjupning Trauma finns en föreläsning med psykolog Mostafa Hosseini i tre delar. Mellan delarna finns frågor att fundera över, till exempel hur ämnet berör dig i din yrkesroll.

Under våren 2022 utvecklar vi Rätt att veta! ytterligare. Bland annat med en fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information kommer här på mucf.se och i vårt nyhetsbrev.

Rätt att veta! är baserad på Youmo i praktiken - en vägledning om att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet samt innehåll från sajten youmo.se. Youmo i praktiken kan du beställa kostnadsfritt av MUCF. Arbetar du inom skolan går det också bra att beställa vägledningen från Utbudet.se.

Pegasusguiden och Pegasus Råd & Stöd

Pegasus Råd & Stöd riktar sig till unga hbtqi-personer som har erfarenhet av eller funderingar kring sex mot ersättning. Pegasus har samlat sina erfarenheter i Pegasusguiden - för att bättre möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning. I guiden tar de upp frågor om bemötande och viktiga kunskapsområden, inramade av ungas röster. I boken finns också diskussionsfrågor som du kan ta med dig på din arbetsplats, för att komma överens om rutiner och förhållningssätt som passar just er.

Kontakta gärna Pegasus Råd & Stöd genom pegasus@rfslungdom.se. Andra kontaktvägar hittar du på Pegasus webbplats.

Mer kunskap och stöd

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel. På deras webbplats hittar mer du information i ämnet och kontaktuppgifter till de regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som finns i region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. 

Socialstyrelsens webbplats hittar du utbildningsmaterial och webbutbildningar om sex mot ersättning. 

Under seminariet medverkade

Porträtt på Madeleine Söderberg
Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på MUCF, är dagens moderator. Hon är en av författarna till rapporten Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenheter av sex mot ersättning.
Porträtt på Suzann Larsdotter
Suzann Larsdotter är socionom, sexolog och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Hon har gjort flera studier om hbtq-personer och sex mot ersättning och anlitas ofta som sakkunnig i frågan. Suzann är en av författarna till "Osynliga synliga aktörer. HBT-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster". 
Porträtt på Isander Freiman

Isander Freiman, projektledare och kurator på Pegasus råd och stöd. Mellan 2017 och 2021 arbetade Pegasus råd och stöd med och för unga hbtqi-personer med erfarenhet av eller funderingar kring sex mot ersättning. Våren 2021 släpptes projektets samlade erfarenheter i "Pegasusguiden - för att bättre möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom medverkade

Newcomers Youth, RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till unga hbtqi-personer som är asylsökande, papperslösa eller nyanlända i Sverige. Det övergripande målet är att skapa trygga mötesplatser, ge rådgivning och erbjuda en plattform för självstärkande aktiviteter och aktivism. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: