Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta: Hbtq och heder

Datum/tid
-

Dubbel utsatthet. Det är vardagen för många hbtqi-personer som lever i familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer. Kombinationen hbtq och heder är ett område med lite forskning och kunskapen som finns är inte så utbredd. Som hbtqi-strategisk myndighet lyfte vi frågan den 22 oktober på ett seminarium.

Citat i en pratbubbla: Jag är rädd för att tvingas gifta mig. Vad ska jag göra?

Information till dig som deltog på seminariet

Rätt att veta!

Utbildningspaketet Rätt att veta! består av en grundutbildning och olika fördjupande utbildningar, där seminariet Sex mot ersättning är en av dem. Rätt att veta! har utvecklats av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten youmo.se

  • I den webbaserade grundutbildningen Rätt att veta! får du som möter eller kommer att möta unga, stöd i hur du kan genomföra trygga och inkluderande samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig, till exempel sex, sexualitet, kroppen, hälsa och våld. 
  • I Rätt att veta! Fördjupning SRHR får du som genomfört hela eller delar av grundutbildningen möjlighet att få fördjupad kunskap om SRHR. Här finns en föreläsning med utbildare Sandra Dahlén i tre delar. Mellan delarna finns frågor att fundera över, till exempel hur ämnet berör dig i din yrkesroll.
  • I Rätt att veta! Fördjupning Trauma finns en föreläsning med psykolog Mostafa Hosseini i tre delar. Mellan delarna finns frågor att fundera över, till exempel hur ämnet berör dig i din yrkesroll.

Under våren 2022 utvecklar vi Rätt att veta! ytterligare. Bland annat med en fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information kommer här på mucf.se och i vårt nyhetsbrev.

Rätt att veta! är baserad på Youmo i praktiken - en vägledning om att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet samt innehåll från sajten youmo.se. Youmo i praktiken kan du beställa kostnadsfritt av MUCF. Arbetar du inom skolan går det också bra att beställa vägledningen från Utbudet.se.

RFSL Stödmottagning

RFSL stödmottagning erbjuder stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld men även till närstående och vänner till våldsutsatta hbtqi-personer samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.

Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer är ett kunskapsstöd framtaget av RFSL, riktat till vuxna som möter personer utsatta för våld i sitt yrke eller ideella engagemang

Du kan ringa RFSL Stödmottagning på telefon 020–34 13 16 (kostnadsfritt). Telefontid torsdagar kl. 9-12. Du kan även mejla till stod@rfsl.se

Mer stöd

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att motverka alla former av hedersrelaterat våld och förtryck. På hedersfortryck.se hittar du information, kunskap och stöd. Du om yrkesverksam eller ideellt engagerad kan även ringa till den nationella stödtelefonen 010-223 57 60 om du behöver råd och konsultation. Telefonen bemannas helgfria vardagar klockan 9-16. 

Medverkande under seminariet

Porträtt på Madeleine Söderberg
Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på MUCF, är dagens moderator. Hon har lång erfarenhet av att föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck. På senare år har hon fokuserat särskilt på den dubbla utsatthet hos unga hbtq-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Porträtt på Linda Hansson och Christine Nordström
Linda Hansson, utvecklingsledare och Christine Lidström, koordinator från resursteam mot Hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs stad. Resursteam heder består av fyra team placerade inom Göteborgs fyra socialförvaltningar. Teamen stödjer yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Teamen riktar sig till utsatta i alla åldrar och är flexibla, mobila och ska vara ett komplement till befintliga stödinsatser samt stå utanför myndighetsutövningen. Resursteamen arbetar för att nå särskilt utsatta grupper och gjorde under 2020 en riktad insats mot  hbtq-personer som lever i en hederskontext. 
Porträtt på Vanessa Sevedag
Vanessa Sevedag är utredare på MUCF. Hen har mångårig erfarenhet av analyser som berör lika rättigheter och diskriminering. Hen arbetar med två pågående utredningar om unga hbtq-personers levnadsvillkor och unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom medverkade RFSL Stödmottagning.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: