Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta: Hbtq och heder

Grafik med citatet "Jag är rädd för att tvingas gifta mig. Vad ska jag göra?" och Välkommen till digitalt seminarie om Hbtqi och heder
Datum/tid
-
Plats
Online, via Zoom

Under 2021 utvecklar vi webbutbildningen Rätt att veta! I samband med det erbjuder vi kostnadsfria seminarier om två högaktuella ämnen, Hbtqi och heder samt Sex mot ersättning.

Dubbel utsatthet. Det är vardagen för många hbtqi-personer som lever i familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer.

Kombinationen hbtq och heder är ett område med lite forskning och kunskapen som finns är inte så utbredd. Som hbtqi-strategisk myndighet lyfter vi frågan och välkomnar dig som möter unga till ett seminarium. 

Medverkande

Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på MUCF, är dagens moderator. Hon har lång erfarenhet av att föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck. På senare år har hon fokuserat särskilt på den dubbla utsatthet hos unga hbtq-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Linda Hansson, utvecklingsledare och Christine Lidström, koordinator från resursteam mot Hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs stad. Resursteam heder består av fyra team placerade inom Göteborgs fyra socialförvaltningar. Teamen stödjer yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Teamen riktar sig till utsatta i alla åldrar och är flexibla, mobila och ska vara ett komplement till befintliga stödinsatser samt stå utanför myndighetsutövningen. Resursteamen arbetar för att nå särskilt utsatta grupper och gjorde under 2020 en riktad insats mot  hbtq-personer som lever i en hederskontext. 

Vanessa Sevedag, utredare på MUCF. Hen har mångårig erfarenhet av analyser som berör lika rättigheter och diskriminering. Hen arbetar med två pågående utredningar om unga hbtq-personers levnadsvillkor och unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. 

Samt medverkande från RFSL Stödmottagning.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: