Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

Illustration på unga personer, bakgrunden består av regnbågens färger.

Vi arbetar för en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan. Vårt uppdrag handlar bland annat om att motverka homofobi, bifobi och transfobi bland unga.

Stödmaterial för bättre skolmiljö för unga hbtq-ungdomar

Vi erbjuder stödmaterialet Öppna skolan till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

2021 utbildning på webben

Under 2021 utvecklar vi webbaserade utbildningsinsatser för att nå ut med kunskap och verktyg till många skolor i hela landet!

Tidigare utbildning

Tidigare har MUCF genomfört en utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal i ett mindre antal skolor. Utbildningen genomfördes i form av halvdagsföreläsningar för all personal och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner.

Målgruppen var skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet. Det övergripande syftet var att verksamma inom skolan skulle få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Föreläsningarna och workshopen utgick från stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som togs fram av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningen genomfördes som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

Moment 1: Halvdagsföreläsning för skolpersonal, 3 h

All personal som möter elever i årskurs 7-9 och gymnasiet på en eller flera skolenheter deltar. Innehåll:

  • Genomgång av grundläggande begrepp
  • Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
  • Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
  • Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
  • Praktiskt likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Moment 2: Workshop om hbtq-perspektiv i skolan, 2,5 timmar

Workshop med en grupp nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande.

Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Workshopen kan med fördel samordnas tillsammans med grupper från andra skolor inom samma kommun. Total gruppstorlek är maximalt 25 personer.

Deltagare i workshopen ska ha deltagit i halvdagsföreläsningen.

Innehåll:

  • Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv
  • Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.