Hoppa till huvudinnehåll
 

Schema Kunskapskonferensen 2023

17 oktober 2023

Preliminärt program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.20 Välkomna!

10.20 – 10.50 Seminarium i plenum 

  1. Civilsamhällets svar på kriser: erfarenheter med nationellt och internationellt perspektiv. Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige. 
  2. Samverkan mellan kommun och civilsamhälle i krisberedskapsperspektiv. Anders Wigelsbo, före detta kommunstyrelsens ordförande i Sala. 
  3. Civilsamhället i samhällets beredskapsplanering – problem och möjligheter. Björn Körlof, före detta generaldirektör, senior rådgivare Bygdegårdarnas riksförbund. 

11.00 – 12.15 Seminarium (parallella/valbara)

  • A: Civilsamhället som resurs i kris – människors ambitioner och motiv.

Medverkande: Magnus Karlsson, professor och chef för Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola. Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige. 

  • B: Är landsbygden bortglömd i svensk krisberedskap? – om civilsamhället och lokala aktörers arbete för att stärka servicen och förmågan att hantera kriser.

Medverkande: Veronica Strandh, docent i statsvetenskap, Umeå universitet. Tommy Sjöling, processledare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län. Lars-Åke Landström, driftsansvarig för Service och Trygghetspunkten ”SOT-punkt” och ansvarig Räddningsvärn i Kall, Åre kommun.

  • C: Brobyggare i ett uppdelat samhälle? Kommunala interreligiösa forum som mötesplats för samverkan och som kommunikationskanal vid kris.

Medverkande: Ann-Catrin Kristianssen, Örebro universitet och Institutionen för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, HUMUS. Anders Teljebäck ordförande i Kommunfullmäktige och länge varit ordförande för interreligiösa rådet i Västerås. Maria Bard från Svenska kyrkan och Norrköpings interreligiösa nätverk.

12.15 – 13.15 Lunch

13.20 – 14.35 Seminarier (parallella/valbara):

  • D: Hur påverkas civilsamhällets politiska roll av ”projektifiering”? – Ett nedslag i projektformens påverkan på jämställdhets- och krisberedskapsarbete.

Medverkande: David Scott, forskare Karlstads universitet. Anders Wigelsbo, före detta kommunstyrelsens ordförande i Sala. Björn Körlof, före detta generaldirektör, senior rådgivare Bygdegårdarnas riksförbund. 

  • E: Över folks huvuden - Makt och normer som stänger ute civilsamhället i hanteringen av kriser

Medverkande: Mathias Ericson, forskare Göteborgs universitet. Lina Ringberg, Stadsövergripande beredskapssamordnare Malmö stad. Agnes Hellström före detta ordförande för Svenska Freds.

  • F: Idéburen kraft som del av vår krisberedskap? 

Medverkande: Filip Wijkström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lisa Kings, docent socialt arbete Södertörns högskola. Stig Linde, lektor i socialt arbete, Socialhögskolan vid Lunds universitet.             

14.30 – 15.15 Semi-strukturerat erfarenhetsutbyte - Fika med forskare 

Passa på att ställa frågor, utbyta tankar och idéer. Prata direkt med forskarna och etablera kontakt med varandra för kommande samverkan!

15.15 - 16.15 Panelsamtal och avslutande diskussion

Hur skapar vi en sektorsövergripande samverkan för att möta samhällets utmaningar? Under detta panelsamtal och avslutande diskussion så diskuterar vi förutsättningarna för, och utmaningarna kring, civilsamhällets roll i krisberedskap och krishantering, civilsamhällets långsiktiga stabilitet och organisering.

Medverkande: Veronica Strandh, docent i statsvetenskap, forskar om krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid kriser och olyckor. Nils Munthe, arbetar med samverkan med civilsamhället. Ylva Jonsson Strömberg, chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige. Med flera.

16.15 Avslut