Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferensen 2020 om det civila samhället

Illustration över innehållet på Kunskapskonferensen 2020.
Datum/tid

Kunskapskonferensen är ett årligt event där aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Årets tema var Civilsamhället under kris.

Illustrationen finns att ladda ned som en pdf, se dokument.

Den 21 oktober genomfördes Kunskapskonferensen digitalt. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inledningstalade och därefter presenterades aktuell forskning inom civilsamhället under temat civilsamhället under kris. Konferensen var ett samarrangemang mellan oss på MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Föredragen spelades in och finns här att ta del av. Syntolkade versioner kommer inom kort.

Inledning

I denna inledande film medverkar Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 

Annette Zimmer - Civilsamhället i oroliga tider

Vill du hellre ta del Annette Zimmers presentation som en pdf, så finns den här: 

Johan von Essen - Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019

Johan von Essens föredrag finns också som pdf: 

Lisa Kings - Civilsamhället. Mellan förnyelse och förstelning

Det går också bra att ta del av Lisa Kings presentation som en pdf: 

Veronica Strandh - Frivilliga resurser som en enande kraft vid kriser

Veronica Strandhs presentation finns också att ta del av som en pdf: 

Panelsamtal - Demokratins status

I panelsamtalet medverkar Erik Amnå, professor emeritus i Statsvetenskap, Rosaline Merbinah, ordförande LSU och Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR.

Bra helhetsintryck av konferensen

Utvärderingen av konferensen visar att 78 procent av dem som deltog ansåg att innehållet var bra eller mycket bra. 

  • För få pauser och teknikstrul drog ner betyget en aning.
  • 77 procent av deltagarna kom från civilsamhället eller har en kommun som arbetsgivare.
  • Det var övervägande kvinnor, 70 procent, som deltog.
  • Drygt hälften av deltagarna ansåg att innehållet från konferensen är användbart eller mycket användbart i deras arbete.

Tillbakablick på Kunskapskonferensen 2019

Här kan du ta del av filmklipp, presentationer och annat material från Elitism eller engagemang – kunskapkonferens om det civila samhället 2019

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: