Utbildning: Civila samhället i samhället

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Högskoleutbildningen på 7,5 poäng ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Kursen startar den 5 maj och är fullbokad.

Civila samhället i samhället - Årets tillfälle för kompetensutveckling

Innehåll

I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

3x3 dagar under 2021

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2021.

Det här säger tidigare deltagare om kursen

Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare, Ekerö kommun. ”Det har varit väldigt bra att gå kursen tillsammans med kolleger från olika delar av kommunen. Förvaltningarna i Ekerö kommun har som uppdrag att utveckla samverkan med det civila samhället och det är då viktigt att vi som ska leda detta arbete får en gemensam kunskapsgrund att utgå från.

Kursens innehåll om civilsamhällets framväxt, organisering och verksamhetslogiker är viktig för oss inom det offentliga att förstå när vi ska samverka.

De verktyg som vi introducerats till känns användbara och relevanta. Vi har även fått en gemensam förståelse för att samverkan är bredare än att arbeta tillsammans i projekt – det handlar till exempel om att vi som kommun tar tillvara på civilsamhällets perspektiv och kunskap i beslutsprocesser.”

Eva Nikell, utredare, Diskrimineringsombudsmannen. ”Jag upplever att jag har fått en present, en verkligt fin gåva som har stärkt och kommer att stärka möjligheten för mig att jobba vidare och utveckla dessa frågor än mer i DO:s arbete”.

Genomförande

Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter där innehållet kopplas till din egen praktik. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast den 14 januari 2022.

Kursen är förlagd till Campus Ersta, Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Planen är att genomföra kursen med fysiska träffar men beredskap finns för att genomföra hela eller delar av kursen digitalt om så skulle krävas.

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället. Några av de medverkande föreläsarna 2020 var:

  • Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
  • Erika Hanses, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten  
  • Thomas Schneider, utvecklingschef, Bräcke diakoni
  • Susanne Wallman Lundåsen, docent, Mittuniversitetet
  • Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Tora Törnquist, jurist och verksamhetsutvecklare, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
  • Johan von Essen, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Marie Nordfeldt, professor, Karlstads universitet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället.

Kursen vänder sig också till dig som har en tjänstepersonsfunktion inom civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Kostnad

Kursavgiften är 17 650 kronor (exklusive moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med tilltugg. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Utbildningen 2021 är fullbokad. Anmälan för kursen 2022 öppnar vid årsskiftet.

Arrangörer

Kursen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med MUCF.