Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Uppsatsstipendium

Inom ramen för Europaåret för unga delar MUCF ut tre stipendier till masteruppsatser som under höstterminen 2022 behandlar EU och unga. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Kriterier för stipendiet

 • Du är antagen till en uppsatskurs på mastersnivå under hösten 2022 vid universitet/högskola i Sverige.
 • Du ska vara mellan 18-30 år.
 • Uppsatsen ska beröra EU och unga och bedömas relevant utifrån målen med Europaåret för unga. Det kan till exempel handla om hur unga ser på EU eller hur EU:s ungdomspolitik har utvecklats. Uppsatsen kan skrivas inom en rad olika ämnen så som historia, sociologi, statsvetenskap och juridik.
 • Uppsatsen blir godkänd i slutet av kursen.
 • Stipendiaten godkänner att MUCF kommer att fritt sprida uppsatsen.
 • Stipendiaten medverkar i MUCF kommunikation kring uppsatsen genom att bli intervjuad till MUCF:s nyhetsbrev och till ett digitalt inslag som kan spridas i ett avsnitt av webbserie MUCF idag  eller ett liknande webbsänt spridningstillfälle. Stipendiaten kan bli inbjuden till fler spridningstillfällen men deltar på det i mån av egen tid.
 • Intyg från en handledare som bedömer att uppsatsplanen är genomförbar.
 • Stipendiaten behöver ha ett bankkonto i Sverige för att kunna ta emot utbetalningen av stipendiet.

Ansökan

Skicka in ett antagningsbevis till uppsatskursen och intyg från din handledare tillsammans med en motivering och beskrivning (1-2 sidor) av din uppsatsplan till MUCF senast den 16 september 2022 till registrator@mucf.se. Ange gärna dnr 0708/22 nummer i ämnesraden.

Motiveringen och beskrivningen ska innehålla: 

 • Bakgrund till uppsatsen som också förklarar varför du vill skriva uppsatsen
 • Uppsatsens syfte och frågeställningar

Utvärdering

En jury bestående av tre personer från MUCF kommer att bedöma ansökan utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet (se nedanför). Kvaliteten bedöms utifrån motivering och bakgrundsbeskrivning och hur det kopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar. Besked kommer ges den 3 oktober 2022. Vid bedömning kommer följande punkter att beaktas:

 • Uppsatsplanens relevans utifrån målen för Europaåret för unga 2022
 • Uppsatsplanens relevans utifrån Sveriges ungdomspolitiska mål
 • Uppsatsplanens syfte och frågeställningar kopplat till motivering och bakgrundsbeskrivning
 • Stipendiet kommer att delas ut efter godkänd masteruppsats i januari 2023.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Karin Persdotter, karin.persdotter@mucf.se

Europaåret för unga

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU och ta vara på deras erfarenheter och åsikter.

Året ska öka kunskapen, bygga kompetenser och visa positiva framtidsutsikter för unga genom att till exempel presentera vad EU gör inom de gröna och digitala övergångarna. Dessutom ska de möjligheter som finns tillgängliga för unga bli mer kända och synliggöra ungdomspolitiken i EU.

I Sverige är MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. Myndighetens uppgift är bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang, kommunicera och rapportera om året. MUCF planerar också en rad olika aktiviteter och kommer särskilt att fokusera på ungas deltagande.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: