Upphandlingar och avtal

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor följer lagen om offentlig upphandling vid inköp av tjänster.

Frågor om upphandlingar och avtal

Kontakta gärna vår stabschef Vegard Hölaas om du har frågor om våra upphandlingar.