Uppföljning av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation. 

Uppföljningssystemet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor. Regeringens mål för alla statliga beslut och instanser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

För att följa detta mål använder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor det så kallade ungdomspolitiska uppföljningssystemet. Det består av de delar som presenteras nedan.