Hoppa till huvudinnehåll
 

UNG IDAG 2021: Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

I årets upplaga av rapporten UNG IDAG konstaterar MUCF att många unga har goda levnadsvillkor. Men det finns skillnader mellan olika grupper av unga.

I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år. Unika individer med olika förutsättningar, men som alla omfattas av det ungdomspolitiska målet om goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Så, hur ser det ut? Lever vi upp till dessa mål i Sverige?

Hur mår Sveriges unga idag?

Många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i allmänna val.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda unga möter större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och gällande försörjning.

Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland unga.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Hör utredarna berätta!

Rapporten är framtagen av MUCF:s utredare Emma Thornström och Vanessa Sevedag. I filmerna hör du dem berätta om resultaten utifrån de sex ämnen som rapporten behandlar.

 

 

 

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: