Hoppa till huvudinnehåll
 

Utlysning: Jobba med Skolval 2022

Nu söker vi en organisation som kan administrera och genomföra Skolval 2022

Med anledning av riksdagsvalet 2022 avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ”genomföra skolval samt ge stöd till organisationer inom det civila samhället.”

I enlighet med tidigare satsningar, anser regeringen att ”det finns behov av att stimulera ett högt valdeltagande bland röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val. Insatser inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden där valdeltagandet är lågt.

Regeringen har ännu inte fattat beslut om uppdraget, men då det är kort om tid vill MUCF ändå gå ut med utlysningen för att ge intresserade organisationer en möjlighet att förbereda sig. Beslut kommer att fattas av MUCF när Skolvalsuppdraget är beslutat av regeringen. Vårt mål är att beslut kan tas i december för att arbetet ska kunna starta i januari 2022.

MUCF kommer att bygga vidare på tidigare erfarenheter och avser, precis som vid skolvalen 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018-19, att samarbeta med en eller flera organisationer i genomförandet av uppdraget. 

Välkommen med er ansökan senast den 30 november 2021 till Rebecka Hinn.

Bilagor

Frågor och svar

Vad händer om regeringsuppdraget dröjer länge så att projektet kan dra igång senare än januari 2022?

Om regeringens budget går igenom riksdagen så tyder alla signaler på att MUCF får i uppdrag att genomföra Skolval 2022 med tillhörande budget för genomförandet. Regeringen fattar beslut i samband med myndighetens regleringsbrev vilket aviserats beslutas dagarna innan julafton. Den aktör som vi sedan uppdrar att utföra uppdraget kommer att kunna rekvirera medel från 1 januari.

Går det att säga redan nu hur ett eventuellt ”smalare” upplägg än tidigare bedöms, alltså med mindre arbetsinsats till följd av kortare genomförandetid?

Just nu utgår vi från att starten blir i januari. Om det blir förseningar, så kommer vi att anpassa utlysningsunderlaget och förväntningarnas omfattning efter det. Det är ett omfattande uppdrag och vi är medvetna om att vissa delar som ska utföras är svårare och mer resurskrävande och andra lättare och mindre resurskrävande. Det är viktigt att försöka beskriva ett realistiskt genomförande.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: