Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! och Youmo

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter vi har i Sverige. Därför finns youmo.se,  webbutbildningen Rätt att veta! och vägledningen Youmo i praktiken.

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Webbutbildningen Rätt att veta!

Med utgångspunkt i youmo.se har vi tagit fram webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem.

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Du får kunskap i att förbereda dig inför samtalen och hur du kan samtala med unga enskilt eller i grupp utifrån sajten youmo.se. Utbildningen bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen.  

Webbutbildningen är framtagen av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se.

Rätt att veta! – hjälper dig att leva upp till barnkonventionen och Agenda 2030

Unga som är nya i Sverige får i mindre utsträckning än andra unga sina rättigheter tillgodosedda. Det visar MUCF:s utredningar om ungas levnadsvillkor. Rätt att veta! kan användas för att tillgodose ungas rättigheter, oavsett om de är nya i Sverige eller inte. Ett sätt att leva upp till Agenda 2030 (FN:s globala mål) och Barnkonventionen.

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet med unga som är nya i Sverige på ett inkluderande sätt. Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se.

Under 2020 uppdaterades Youmo i praktiken med fler metoder om rasism och droger. Det finns även uppdaterat material som kan vara bra att ha inför samtal om alkohol och droger, rasism eller religion.

Youmo.se

youmo.se finns information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer. Sajten vänder sig till unga i åldern 13-20 år som är nya i Sverige och finns på lätt svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga och yrkesgrupper som möter dem. Sajten förvaltas av Inera AB, ett företag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR).

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: