Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

EU-kunskapsuppdraget

MUCF genomför utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om demokrati, EU och dess framtid.

Yrkesverksamma som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktiga i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

Som inspiration och vägledning tar MUCF fram olika former av stöd och insatser för HUR exempelvis fritids- och ungdomsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. Verktygslådan Prata EU rymmer en webbutbildning, interaktiva metoder och övningar, publikationer, presentationer, filmer och mer därtill. 

MUCF samarbetar även nära med LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer i uppdraget att genomföra EU:s ungdomsdialog. Det här handlar om att engagera unga i EU-frågor och visa dem olika sätt att vara aktiv i de här frågorna på olika nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

EU