Uppdrag och kunskap

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap inom två huvudområden: ungdomspolitik och politiken för det civila samhället.
Unga har lektion i ett klassrum

Ungdomspolitik

Det finns drygt 1,5 miljoner barn, unga och unga vuxna mellan 13 och 25 år i Sverige.

Vi tar fram kunskap om deras levnadsvillkor på en rad olika områden exempelvis:

  • Arbete
  • Boende
  • Utbildning
  • Hälsa
  • Fritid
  • Inflytande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska också verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i andra myndigheters verksamheter och vara ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik.

Politiken för det civila samhället

Det civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska sprida kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. Ett viktigt mål är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor.