Uppdrag från regeringen

Det är regeringen som bestämmer vad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har för uppgift. Det beskrivs i instruktionen, i regleringsbrevet och i särskilda uppdrag.

Vår instruktion

Instruktionen beskriver vårt ansvar och vårt mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra.

Instruktionen SFS 2015:49 började gälla 15 mars 2015.

Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Myndighetens regleringsbrev 2017 öppnas i ett nytt fönster

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.