Ungdomsutbyte - Projektexempel

Bygg på ungas drömmar

Föreningen Framtidståget ville bygga på ungdomars drömmar och skapade ett internationellt utbytesprojekt med fotboll som tema: – Vi ville visa att ett fritidsintresse kan vara en möjlighet att utvecklas till ledare och organisatör, säger Kristina Morzevska på föreningen Framtidståget.

Bygg på ungas drömmar – utveckla intresse till karriär

Cirkuskonster för att stärka ungas rättigheter

I det runda cirkustältet balanserar en tjej på kompisarnas ryggar, i en gymnastiksal utforskar ungdomar maktbalansen mellan herre och tjänare i rollspelsövningar. Ungdomsutbytet Spunk 2009! – Internationell scenkonstbiennal för barn och ungdom är i full gång i Vimmerby.

Cirkuskonster för att stärka ungas rättigheter

Youth In tar sig an svåra ämnen genom icke-formellt lärande

Youth In från Malmö grundades 2012 av människor som delade en passion för kulturella möten och som ville hjälpa ungdomar att utbyta erfarenheter över kultur- och landgränser. I deras kommande projekt tillämpas icke formellt lärande i dubbla avseenden, då både kompetensutveckling och ungdomsutbyte används för att motverka homofobi.

Youth In tar sig an svåra ämnen genom icke-formellt lärande