Ungdomsperspektivet i statliga myndigheter

Koll på unga delar insatser som på olika sätt kan bidra till ett integrerat ungdomsperspektiv i våra statliga myndigheter. Tanken med nyhetsbladet är att stödja erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan statliga myndigheter. Artiklarna i sin helhet och annan information om ungdomsperspektiv i statliga myndigheter finns nedan: