Ungdomsperspektiv i praktiken

Webbseminarium om ungdomsperspektiv i praktiken.

Ung kvinna tittar upp i himlen genom en kameralins

Beslut om unga kräver kunskap om unga

Tre fristående webbseminarier om hur du på olika sätt kan arbeta med ett ungdomsperspektiv i praktiken.

Efter lupp – så kan du arbeta med resultatet

Webbseminarium om vad som händer efter Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Vi ger dig exempel på hur du kan arbeta vidare med resultatet från Lupp-enkäten och vilka metoder som finns att tillgå. Falköpings kommun medverkar för att berätta om sitt arbete med återkoppling till och med unga och deras framtagande av handlingsplaner utifrån resultatet av Lupp.
Moderator: Lisa Onsbacke, MUCF
Gäst: Sarha Eng, Falköping kommun
Inspelning från webbseminariet Efter Lupp 

Lupp och jämställdhet – om hur Lupp kan vara ett verktyg i det lokala jämställdhetsarbetet

Webbseminarium om hur Lupp kan användas i det lokala eller regionala arbetet med jämställdhet. Vi kommer bland annat att visa hur könsuppdelad statistik kan användas för att utveckla analysarbetet och hur generell kunskap om ungas levnadsvillkor kan användas i arbetet. Regionförbundet Kalmar kommer att berätta om hur de har använt Lupp som ett regionalt verktyg för att öka jämställdheten bland unga i Kalmar län.
Moderator: Mika Fogelberg, MUCF
Gäst: Regionförbundet Kalmar
Inspelning från webbseminariet Lupp och jämställdhet

För och med unga – handledning för att integrera ett ungdomsperspektiv

MUCF har tagit fram en handbok för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla sitt arbete med ett ungdomsperspektiv. Handboken handlar om hur ett ungdomsperspektiv kan finnas med från att beslut fattas till organisering och utformande av verksamheter och service, samt hur arbetet följs upp och eventuella förbättringar kan komma till stånd. Vi går igenom handbokens fyra olika steg och presenterar både framgångsfaktorer och utmaningar tillsammans med Demokratiakademin.
Moderator: Mika Fogelberg, MUCF
Gäst: Demokratiakademin
Inspelning från webbseminariet För och med unga