Ungas samhällsengagemang

Till en undersökning om ungas samhällsengagemang söker vi unga i åldern 15-25 år. Oavsett om du är en engagerad person idag, om du har varit det eller aldrig tänkt tanken – så vill vi träffa dig!

Grafik med frågan Samhällsengagerad? Samt tre svarsalternativ Ja, Nej, Va?

Att vara samhällsengagerad kan innebära en mängd olika saker. Vad betyder det för dig? 

Under intervjun kommer vi bland annat att fråga om:

  • vad samhällsintresse och engagemang innebär för dig
  • din inställning till engagemang
  • din erfarenhet av engagemang
  • om du ser några hinder för att engagera dig
  • ditt intresse för politik och politiskt deltagande

Intervjuerna kommer att ske digitalt och givetvis garanterar vi dig anonymitet.

Varför undersöker MUCF detta? 

Sveriges ungdomspolitiska mål handlar om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Genom att undersöka ungas samhällsengagemang och prata med unga, får vi bättre kunskap och förståelse för ungas perspektiv och erfarenhet av samhällsengagemang. Resultatet av undersökningen presenterar vi i en rapport till Regeringskansliet hösten/vintern 2021. Målet är att politiker och tjänstepersoner använder rapporten som underlag i sina beslut som rör unga. Genom att delta i undersökningen bidrar du till detta! 

Anmäl ditt intresse!

Anmäl ditt intresse genom att svara på några frågor.

Som tack för hjälpen får du ett presentkort från GoGift.