Ungas fritid 2020 – tillgång, trygghet och hinder

Den 12 mars presenterar MUCF en ny rapport ”Ungas rätt till en meningsfull fritid - tillgång, trygghet och hinder, Ung idag 2020”. Den visar att det finns tydliga skillnader i hur fritiden ser ut för unga i Sverige, både mellan olika grupper av unga idag och över tid.

Rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Rapporten visar bland annat att

  • de största skillnaderna märks mellan unga tjejer och killar, bland annat vad gäller kulturaktiviteter. Vi ser även stora förändringar i hur unga idrottar
  • 14 procent av de unga avstår från fritidsverksamheter av rädsla för att bli dåligt bemötta

MUCF har också undersökt hur ungas fritid kan kopplas till risk för psykisk ohälsa och stress bland unga.

Vid presentationen deltar Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Sofia Zere, avdelningschef utredning, MUCF, Emma Thornström, uppdragsansvarig utredare, MUCF.

Plats: Kapitel 8, Klara Strand

Tid: Torsdagen den 12 mars, kl. 8.15-9.15. Frukost serveras från kl. 7.45.

PROGRAM

  • Kl. 8.15: Moderator Sofia Zere hälsar välkommen
  • Kl. 8.20–8.35: Emma Thornström presenterar rapporten ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder”
  • Kl. 8.35–8.45: Amanda Lind reflekterar kring rapportens resultat
  • Kl. 8.45–8.50: Lena Nyberg reflekterar kring rapportens resultat
  • Kl. 8.50–9.00: Frågor från moderator till Amanda Lind och Lena Nyberg
  • Kl. 9.00–9.10: Frågor från publik/journalister
  • Kl. 9.10–9.15: Avslutning

ANMÄLAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM

Anmälan görs till MUCF via mail till: receptionen@mucf.se senast onsdagen den 11 mars kl. 16.00

Det är ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Välkommen med din anmälan!