Unga vill och kan i nytt land

Ett webbseminarie med Ylva Bodén som beskriver erfarenheter från ESF:s ungdomsprojekt om vilka hinder och möjligheter som nyanlända ungdomar möter för sin etablering i arbetslivet

Unga vill och kan i nytt land

Exempel på hur man kan arbeta för att bättre stötta ungdomarnas etablering. Webbseminariet riktar sig till dig som arbetar strategiskt med nyanlända ungdomars etablering i samhälls- och arbetsliv. Erfarenheterna som kommer fram visar ungdomarnas utmaningar och möjligheter i det nya landet.