Unga på och utanför arbetsmarknaden

Här hittar du rapporter om ungas skolgång och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Bild på ung tjej vid vattnet

Generellt om unga som varken arbetar eller studerar

Ungas utbildning och etablering på arbetsmarknad

Unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning

Unga nyanländas etablering

Ungas psykiska ohälsa

Unga hbtq personers etablering