Unga och nätverkskulturer

Internet, datorspel och sociala medier har förändrat ungas vardag radikalt och nätet har blivit en betydelsefull arena för ungdomspolitiken.
Kille med ipad

Fritid i förändring

Myndigheten har haft flera regeringsuppdrag som handlar om fritidsaktiviteter och om hur unga organiserar sig. Vi har tagit fram ny kunskap om ungas vanor och attityder.

Samhället digitaliseras allt mer och det påverkar ungas vardagsliv. Internet har blivit en allt viktigare mötesplats för unga vid sidan av fritidsgårdar och andra fysiska mötesplatser genom olika sociala medier, communities och spel.

Internet för ungas inflytande och välfärd

Även det sociala arbetet har hittat ut på nätet genom till exempel hjälplinjer, nätvandrare och tjejjourer. Där kan ledare, goda förebilder och professionella ungdomsarbetare möta ungas behov och stärka förutsättningarna för ungas inflytande och välfärd.

Nätet har också blivit en kanal för unga att driva kampanjer och upprop och ännu en plats att kunna organisera sig på genom till exempel communitys.

Adda en vuxen

I vår skrift Adda en vuxen - Om ungdomsarbete på internet från 2011 har vi samlat några exempel på hur föreningslivet och kommunala ungdomsverksamheter har genomfört insatser för unga på internet.

Visste du att:

  • tidigare använde killar datorer i större utsträckning än tjejer. Så är det inte längre.
  • internetanvändarna i Sverige blir yngre och yngre. Nybörjaråldern har sjunkit från 13 år till 4 år under en nioårsperiod.
  • killar spelar i större utsträckning datorspel och laddar ner film och musik än tjejer.
  • tjejer bloggar i högre grad än killar.
  • var femte flicka i 12-13-års ålder har en egen blogg.