Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personers utsatthet för våld av närstående

Fundersam ung vuxen

 

Uppdrag från regeringen

MUCF arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Nu undersöker vi situationen för unga hbtq-personer som lever i familjer med starka föreställningar om sexualitet och kön, i vissa fall kopplade till tankar om heder och skam. Utifrån intervjuer och skriftliga berättelser där unga själva får berätta om sina erfarenheter kommer vi att skriva en rapport som riktar sig till politiker, beslutsfattare och personer som i sitt yrke eller ideella engagemang möter ungdomar och unga vuxna. Vår förhoppning är att rapporten på sikt ska bidra till att förbättra unga hbtq-personers villkor. Slutrapportering sker i mars 2024 och resultatet kommer ge bättre förståelse för och mer kunskap om dessa ungas erfarenheter och behov. 

MUCF – en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. När vi utreder ungas levnadsvillkor är det viktigt för oss att undersöka likheter och skillnader mellan olika grupper av unga, däribland unga hbtqi-personer. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer.