Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personers utsatthet för våld av närstående

Är du 15–29 år och har blivit utsatt för våld, hot, påtryckningar, begränsningar eller kontroll av familj, släkt eller ett större kollektiv i din närhet på grund av din sexuella läggning eller könsidentitet? Döljer du din sexuella läggning eller könsidentitet på grund av att du är orolig för att vuxna i din närhet ska utsätta dig för någon form av våld? Då vill vi gärna höra om dina erfarenheter.

Vi vill även lyssna på dig som är över 29 år och som har dessa upplevelser från när du var yngre.

Fundersam ung vuxen

Till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas

Du har rätt att älska vem du vill och bestämma över ditt eget liv, din egen kropp och dina drömmar. Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få. Här hittar du mer information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp: För dig som är utsatt – Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

Vår undersökning

MUCF arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Fram till hösten 2023 undersöker vi situationen för unga hbtq-personer som lever i familjer med starka föreställningar om sexualitet och kön, i vissa fall kopplade till tankar om heder och skam. Det behövs mer kunskap för att kunna förändra villkoren för de hbtq-personer som utsätts för hot, våld och påtryckningar av familj, släkt eller större kollektiv.

panikknapp

 

Ditt deltagande gör skillnad!

Genom att dela med dig av dina tankar och erfarenheter bidrar du till en ökad kunskap och förståelse för unga hbtq-personers perspektiv och erfarenheter av att leva i familjer med starka föreställningar om sexualitet och kön, i vissa fall kopplade till tankar om heder och skam. Utifrån intervjuer och skriftliga berättelser kommer vi att skriva en rapport som riktar sig till politiker, beslutsfattare och personer som i sitt yrke eller ideella engagemang möter ungdomar och unga vuxna. Vår förhoppning är att rapporten på sikt ska bidra till att förbättra unga hbtq-personers villkor.

Om du vill medverka kommer dina erfarenheter hanteras med sekretess. Du kan antingen skicka en skriftlig berättelse till oss helt anonymt, eller anmäla ditt intresse för att bli intervjuad. Vi värnar om din integritet – inga namn, bostadsorter, yrken eller annat som kan identifiera dig anges i rapporten. Bara vi som arbetar med utredningen kommer att ha tillgång till din berättelse.

Jag som kommer göra intervjuerna och skriva rapporten heter Anna Berglund. Du får gärna höra av dig till mig om du har frågor eller funderingar: anna.berglund@mucf.se.

Jag vill bli intervjuad

Jag vill skriva en berättelse
 

panikknapp

 

 

Om du vill dölja ditt besök

Vi har en panikknapp (Lämna sidan snabbt-funktion) eftersom vissa personer kan känna sig hotade och övervakade och vill hemlighålla vilka webbplatser de besöker. Panikknappen tar dig snabbt till en ny hemsida om du känner dig hotad. Knappen rensar däremot inte informationen som lagras i datorn, det måste du göra själv.

Hur rensar jag information om vilka sidor jag besökt?
Det beror på vilken webbläsare du använder och om du använder en mobil, dator eller surfplatta. Börja med att öppna menyn i din webbläsare. Klicka sen på ordet historik eller en symbol som ser ut som en klocka när du har öppnat menyn. Då kommer det upp en lista med sidorna du har besökt. Du kan ta bort all information, eller välja vilka sidor du vill ta bort. Det gör du genom att markera sidorna du vill ta bort innan du klickar på radera eller ta bort. Du får pröva hur det fungerar på just din mobil, dator eller surfplatta.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

För att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid en eventuell intervju ber vi dig skicka in din mejladress. Denna sparas i en lösenordskyddad mapp som bara utredaren i uppdraget har tillgång till. Din mejladress används enbart för att komma i kontakt med dig för att avtala tid för intervju, och raderas senast en månad efter utredningens avslut. Även din skriftliga berättelse sparas i en lösenordskyddad mapp som bara utredaren i uppdraget har tillgång till.

För att få behandla personuppgifter (här i form av din mejladress, dina svar på våra frågor eller din skriftliga berättelse) krävs enligt lag (GDPR) att myndigheten kan stödja sig på en rättslig grund. MUCF är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället och har bland annat som uppdrag att verka för att de ungdomspolitiska målen uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap. MUCF stödjer sig på den rättsliga grunden "Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse" när MUCF behandlar personuppgifter i ovanstående fall.