Unga hbtq-personers fritid

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtq-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Från och med 2021 använder MUCF begreppet hbtqi, och inkluderar även unga intersexpersoner.

Illustration av barn och ungdomar i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtq-personer

2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Uppdraget kommer att fortgå till mars 2021. Bakgrunden är bland annat undersökningar som visar att en fjärdedel av unga hbtq-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Delrapport 2: ”Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer” kan laddas ner från MUCF:s webbplats. Rapporten innehåller bland annat en intervjustudie med unga hbtq-personer och en uppdaterad kartläggning över befintliga mötesplatser för gruppen.

Delrapport 1:"Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer" laddas ned här. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt av unga hbtq-personers fritid, kartläggning av befintliga mötesplatser för unga hbtq-personer och intervjuer med aktörer som driver mötesplatser för gruppen.

Stödmaterial för öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

 • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
 • Bemötandetips
 • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtq-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
 • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtq-personer
 • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
 • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering

Poster – Tänk på!

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om verksamheten, vimeo.com

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om ett internationellt utbyte, vimeo.com

Mer kunskap om unga hbtqi-personer

MUCF är en hbtqi-strategisk myndighet som har tagit fram en mängd kunskap om unga hbtqi-personer. För dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet rekommenderas bland annat:

 • Webbsida om unga hbtq-personers hälsa med statistik, ordlistor och filmer som lyfter fram unga hbtq-personers röster.
 • Om unga hbtq-personer – Fritid. Rapporten beskriver unga hbtq-personers fritid, behovet av aktiviteter och mötesplatser samt synliggör vilket bemötande de får.
 • Stödjande och stärkande som lyfter fram unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?
 • hbtq-personers rättigheter i Sverige. Kortfattade informationsfoldrar för unga, översatta till sex olika språk.
 • Öppna skolan! Stödmaterial för skolpersonal. Innehåller kunskap, övningar och tips som kan användas av alla som arbetar med unga.

Kontakta oss gärna om ni vill utveckla ert arbeta med htbqi-inkluderande arbetssätt. Vi kan exempelvis tipsa om stödmaterial, rapporter, föreläsare och studiebesök.

Vad betyder förkortningen hbtqi?

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner.