Unga hbtq-personers fritid

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtq-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Illustration av barn och ungdomar i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtq-personer

2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Uppdraget kommer att fortgå till mars 2021. Bakgrunden är bland annat undersökningar som visar att en fjärdedel av unga hbtq-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Vi lanserar nu delrapporten "Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer" med ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter. Rapporten innehåller bland annat en kunskapsöversikt av unga hbtq-personers fritid, kartläggning av befintliga mötesplatser för unga hbtq-personer och intervjuer med aktörer som driver mötesplatser för gruppen. 

I slutet av oktober och början av november 2020 genomfördes en intervjustudie med unga hbtq-personer om hur man kan skapa en bättre och tryggare skola och fritid. Så här såg inbjudan till intervjustudien ut.

Stödmaterial för öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

 • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
 • Bemötandetips
 • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtq-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
 • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtq-personer
 • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
 • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering

Poster – Tänk på!

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om verksamheten, vimeo.com

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om ett internationellt utbyte, vimeo.com

Mer kunskap om unga hbtq-personer

MUCF är en hbtq-strategisk myndighet som har tagit fram en mängd kunskap om unga hbtq-personer. Här på sidan hittar du länkar till våra publikationer och relaterade sidor. För dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet rekommenderas bland annat:

 • Webbsida om unga hbtq-personers hälsa med statistik, ordlistor och filmer som lyfter fram unga hbtq-personers röster.
 • Om unga hbtq-personer – Fritid. Rapporten beskriver unga hbtq-personers fritid, behovet av aktiviteter och mötesplatser samt synliggör vilket bemötande de får.
 • Stödjande och stärkande som lyfter fram unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?
 • hbtq-personers rättigheter i Sverige. Kortfattade informationsfoldrar för unga, översatta till sex olika språk.
 • Öppna skolan! Stödmaterial för skolpersonal. Innehåller kunskap, övningar och tips som kan användas av alla som arbetar med unga.

Kontakta oss gärna om ni vill utveckla ert arbeta med htbq-inkluderande arbetssätt. Vi kan exempelvis tipsa om stödmaterial, rapporter, föreläsare och studiebesök.