Unga hbtq-personers fritid

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtq-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga i den öppna fritidsverksamheten.

Illustration av barn och ungdomar i en soffa

Unga hbtq-personers deltagande

Fritidsaktiviteter är ofta till för alla unga men det kan finnas osynliga hinder för deltagandet. Myndighetens ungdomsenkät år 2018 visade att bland unga hbtq-personer har 24 % avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta. 

Enligt Folkhälsomyndighetes rapport om hälsoläget bland transpersoner (2015) hade 74 procent av de svarande i åldrarna 15-19 år avstått från olika aktiviteter av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av sin transerfarenhet.

Verksamheterna uppger också att det finns behov av kompetensutveckling gällande hbtq-inkluderande arbetssätt. I en enkätundersökning (2019) svarade 68 % av cheferna och 66 % av fritidsledarna att det finns ett stort utvecklingsbehov.

Stödmaterial för öppen fritidsverksamhet

Stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till  fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar hbtq-personers deltagande.

  • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
  • Bemötandetips
  • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtq-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
  • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtq-personer
  • Metoder för att hantera svåra situationer, ex. förekomst av kränkningar

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering

Poster – Tänk på!

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick även fyra deltagare i åldrarna 17-18 år möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om verksamheten

Ung i Halmstads HBTQ+grupp berättar om ett internationellt utbyte

Mer kunskap om unga hbtq-personer

MUCF är en hbtq-strategisk myndighet som har tagit fram en mängd kunskap om unga hbtq-personer. Till höger hittar du länkar till våra publikationer och relaterade sidor. För dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet rekommenderas bland annat:

  • Webbsida om unga hbtq-personers hälsa med statistik, ordlistor och filmer som lyfter fram unga hbtq-personers röster.
  • Om unga hbtq-personer – Fritid. Rapporten beskriver unga hbtq-personers fritid, behovet av aktiviteter och mötesplatser samt synliggör vilket bemötande de får.
  • Stödjande och stärkande som lyfter fram unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?
  • HBTQ-personers rättigheter i Sverige. Kortfattade informationsfoldrar för unga, översatta till sex olika språk.

Du är även välkommen att kontakta oss om ni vill utveckla ert arbeta med hbtq-inkluderande arbetssätt. Vi kan exempelvis tipsa om rapporter, föreläsare och studiebesök.