UNG IDAG 2020 - MUCF:s rikskonferens

Varmt välkommen till UNG IDAG 2020 - MUCF:s rikskonferens. En mötesplats för dig som arbetar med eller tar beslut om unga eller civilsamhället. I år låter vi ledorden i EU:s ungdomsstrategi - Engagera, Sammanföra och Stärka - genomsyra årets konferens. Vi ses i Stockholm den 25-26 november!

Foto när Linus inleder rikskonferensen 2019 i en fullsatt sal.

EU i fokus på UNG IDAG 2020

EU:s ungdomsstrategi började gälla 2019 och syftar till att möta dagens och framtidens utmaningar som unga runtom i Europa ställs inför. För att göra verklighet av strategin låter vi ledorden Engagera, Sammanföra och Stärka genomsyra UNG IDAG 2020. 

Med hjälp av MUCF: s sakkunniga, inbjudna experter och dig som deltagare kommer vi att spana på ytan, gräva djupare, låta oss inspireras och diskutera frågor som rör unga och det civila samhället. Utifrån strategin fokuserar vi på fyra spår:

  • Ungas fritid
  • Ungas hälsa
  • Unga & demokrati
  • Unga som varken arbetar eller studerar

Vi inleder och avslutar konferensen tillsammans och däremellan har du som deltagare möjlighet att följa två av de nämnda spåren som berör och är till störst nytta för dig. 

Coronapandemin och årets konferens

- Coronakrisen innebär en tid av oro, ovisshet och många digitala möten. Vi tror att behovet av att mötas och diskutera viktiga frågor som rör unga och civilsamhället kommer att vara än viktigare i år. Vi hoppas därför att det blir möjligt att genomföra rikskonferensen, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Vi hoppas att situationen har ändrats till november och planerar för en fysisk konferens utifrån det. 

MUCF tar ett definitivt beslut om rikskonferensen under sommaren. Om vi ställer in får du självklart avboka din plats utan kostnad!

Vilka deltar på UNG IDAG 2020?

Målgruppen är beslutsfattare och verksamhetsutövare på nationell, regional och lokal nivå samt representanter från det civila samhällets organisationer.

Anmäl dig redan idag!

Anmälan är öppen och det går bra att anmäla dig redan idag: Anmäl dig till UNG IDAG 2020

Praktisk information