UNG IDAG 2020 - MUCF:s rikskonferens

Nu öppnar vi för anmälan till MUCF:s rikskonferens den 25-26 november. Även i år planerar MUCF för en fysisk konferens på Folkets Hus i Stockholm. Vi välkomnar alla som beslutar om, och arbetar med, frågor som rör unga och det civila samhället!

Foto när Linus inleder rikskonferensen 2019 i en fullsatt sal.

- Coronakrisen innebär en tid av oro, ovisshet och många digitala möten. Vi tror att behovet av att mötas och diskutera viktiga frågor som rör unga och civilsamhället kommer att vara än viktigare i år. Vi hoppas därför att det blir möjligt att genomföra rikskonferensen, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Vi hoppas att situationen har ändrats till november och planerar för en fysisk konferens utifrån det. 

MUCF tar ett definitivt beslut om rikskonferensen under sommaren. Om vi ställer in får du självklart avboka din plats utan kostnad!

Men vi vet att intresset för MUCF:s rikskonferens är stort. Vi vill därför redan nu öppna anmälan för dig som vill säkra din plats till årets viktigaste mötesplats för frågor som rör unga.

MUCF:s rikskonferens blir UNG IDAG 2020

I år byter vi namn till ”UNG IDAG 2020 – MUCF:s rikskonferens”. Vi vill göra det ännu tydligare att konferensen rör ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar för unga.

Avstamp i EU:s ungdomsstrategi

I år tar vi avstamp i EU:s ungdomsstrategi och dess tre ledord: engagera, sammanföra och stärka. Ledorden kopplas till flera av de frågor som MUCF arbetar med: psykisk ohälsa bland unga, unga som varken arbetar eller studerar, fritidsfrågor, demokratifrågor, barnkonventionen, civilsamhällets betydelse för ungas engagemang.

Planeringen av programmet pågår för fullt och ska presenteras i juni.

Målgrupp för UNG IDAG 2020

Målgruppen är beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå samt representanter från det civila samhällets organisationer.

Praktisk information