Ung i politiken: Föräldraledighet viktigast för Sara och Christian

Det finns få unga förtroendevalda i kommunalpolitiken. Att politiker inte omfattas av föräldraledighetslagen är en av huvudanledningarna, menar oppositionsråden Sara Kukka-Salam (S) och Christian Lahesalu (L).

Christian Lahesalu och Sara Kukka Salam. Bilden är tagen utomhus.

Unga är underrepresenterade

Unga mellan 18–30 år är sämre representerade i kommunalpolitiken än både kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Oppositionsråden Sara Kukka-Salam och  Christian Lahesalu, båda 27 år, säger att föräldraledigheten är huvudfrågan för ungas representation i dag.

Politiker omfattas inte av föräldraledighetslagen eftersom de inte räknas som anställda. Det går inte att ta ledigt från ett förtroendevalt uppdrag, enligt kommunallagen. På flera håll finns lokala uppgörelser vars juridiska status är osäkra och Sveriges kommuner och landsting, SKL, utreder frågan sedan länge.

– Den springande punkten är att garantera ersättare för föräldralediga, säger Christian Lahesalu. Annars drabbas arbetet när ens stol står tom när viktiga beslut fattas. Det finns flera exempel i landet på unga föräldralediga politiker som tvingats avsäga sig sina uppdrag.

Christian Lahesalu är ganska ny i kommunpolitiken men har varit aktiv på tjänstemannanivå inom Liberalerna i flera år. Han blev ordinarie oppositionsråd i Kumla hösten 2016 sedan en ung kollega med små barn lämnat för att få mer tid med familjen.

Sara Kukka-Salam, som kom in i kommunfullmäktige redan 2010, har lång erfarenhet från Socialdemokraternas ungdomsförbund och från civilsamhället. Ingen av dem har haft politiker i sin direkta närhet under uppväxten men förebilderna är givna: Olof Palme och Bengt Westerberg.

– Det finns ingen lagstadgad rätt att ta föräldraledigt men i Solna har vi bra lokala överenskommelser, säger Sara. Hon är socialdemokrat från tillväxtkommunen Solna som är så nära Stockholm att många invånare inte ens vet att de bor i en annan kommun.

– Vi är överens om att unga politiker inte ska avskräckas från att ta uppdrag på grund av det här. Just nu tar flera unga ledare i Solnapolitiken föräldraledigt eller kommer att begära det. Det ska vara en rättighet, inte en möjlighet!

Ungas perspektiv behövs

Unga är en underrepresenterad grupp bland de förtroendevalda. Dessutom lämnar unga politiker sina uppdrag i betydligt högre utsträckning än äldre. Ungas representation i riksdagen har däremot förbättrats under senare år.

Regeringen anser att den låga andelen av unga bland de förtroendevalda utgör en svaghet för demokratins funktionssätt och medför att ungas perspektiv och erfarenheter inte får tillräckligt genomslag i beslutsfattandet. Det är därför angeläget att avhoppen bland unga motverkas. Sara och Christian menar att frågan om representation har flera sidor. Partier i opposition är ofta djärvare eftersom de måste pröva nya vägar.

– Vi arbetar ju i en förtroendebransch, säger Sara. Det tar tid att lära känna folk och bygga upp ett förtroende för ens kompetens hos andra och det försvårar för unga kandidater att bli nominerade medan de fortfarande är unga. Något som är viktigt och ibland kontroversiellt är att vi unga bör få den tyngsta rösten när nya unga kandidater föreslås.

– Efter valet 2014 sågs vi i Kumla som en framgångsfaktor internt i partiet för vår förmåga att engagera unga i politiken, säger Christian. Dessutom hade vi, och har fortfarande, en förhållandevis ung kommunfullmäktigegrupp.

Att synliggöra och mäta sina insatser

Christian och Sara ser sig som aktiva kommunalpolitiker även under nästa mandatperiod 2018–2022. Båda ska ju, enligt egen utsago, vinna valet. Under tiden synliggör Sara, som är utbildad managementkonsult, sitt och andras arbete genom att sätta tydliga mål och mäta resultatet. Det handlar till exempel om hur många interpellationer och kampanjaktiviteter som förtroendevalda initierar. Alla som är valda ingår i systemet och den vanliga medlem som vill vara med får hjälp att hoppa in.

– Jag kände mig frustrerad och otillräcklig och skapade därför ett transparent system, säger Sara. Genom det såg jag att jag var riktigt effektiv!

Christian mäter hur hans egna mål uppnås för mängden debattartiklar och blogginlägg.

Viktigt att träffa väljare

En annan fråga är viktig för unga politiker, särskilt för dem i opposition som inte syns i reklambladen är rätten att under mandatperioden få komma ut och träffa elever, medborgare och väljare. I dag avgör den enskilde rektorn om partierna får komma in i skolan för att träffa elever. När det handlar om äldreboenden måste politikerna fråga tjänstemän. Sara och Christian är överens: detta ska inte den enskilde rektorn eller tjänstemannen i kommunen avgöra.

Text: Malin Engstedt

Foto: Anna Molander