Ung & hbtq på Växjö Pride

Hur är det att vara ung och hbtq i Sverige idag? I skolan, på fritiden eller kanske som nyanländ? Under Växjö Pride ger vi dig en inblick i vårt arbete, delar med oss av verktyg och arbetssätt som kan hjälpa dig i mötet med unga hbtq-personer. Varmt välkommen!

Illustration på unga personer

Som en av Sveriges hbtq-strategiska myndigheter är vi stolta att under Växjö Pride presentera en hel förmiddag med kortseminarier som rör unga hbtq-personer. Delta på något av våra fristående seminarier eller ännu hellre - stanna hela förmiddagen! 

  • Datum: 8 maj
  • Plats: Palladium (Folkets bio, Storgatan i Växjö)
  • Anmälan: Behövs inte

​09.00-09.30 Unga hbtq-personers livsvillkor

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Var femte ung homo- eller bisexuell person har till exempel angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående. På detta pass får du ta del av vår breda kunskap om målgruppen och lära dig mer om unga hbtq-personers livsvillkor.

09.30-10.00 Att skapa en inkluderande skola för hbtq-personer

Vuxna i unga hbtq-personer närhet kan spela en viktig roll för att skapa en tryggare tillvaro, inte minst i skolan. På detta pass får du en kort version av den heldagsutbildning vi ger till skolor i hela landet. Deltagare får ett gratis ex av vårt stödmaterial Öppna skolan!

10.15-10.45 Hbtq-inkluderande fritidsverksamhet

Fritiden är en viktig och betydelsefull del i ungas liv. Men den är inte självklar för alla. Vår nationella ungdomsenkät från 2018 visar att var fjärde ung hbtq-person någon gång har avstått från att delta i öppen fritidsverksamhet. På detta pass berättar vi om hbtq-inkluderande fritidsverksamhet och vårt stödmaterial med arbetssätt för att skapa trygga verksamheter och främja unga hbtq-personers deltagande. Deltagare får ett gratis ex av stödmaterialet.

11.00-11.30 Prata hbtq med unga nyanlända

Möter du unga nyanlända i din yrkesroll eller på din fritid? Genom sajten YOUMO.se kan du hjälpa unga nyanlända att finna svar på frågor om till exempel kropp, relationer, heder, sexualitet och identitet. Vi berättar om hur du som vuxen kan använda webbplatsen i mötet med unga nyanlända för att tala om sexualitet och könsidentitet. Deltagare får ett gratis ex av vår nyligen uppdaterade vägledning Youmo i praktiken.