Under tiden ni gör Lupp-undersökningen

Skolmiljö. Unga sitter och antecknar. Lärare vid sin kateder.

Att genomföra Lupp-undersökningen

Själva genomförandet av enkäten sker varje höst mellan den 1 oktober och den 30 november. Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten.

Lupportalen

Undersökningen görs i verktyget Lupportalen som kommunens samordnare får tillgång till i samband med att undersökningen ska genomföras.

I Lupportalen kan man följa insamlingen i realtid. Efter avslutad undersökning kan man se resultaten och genomföra enklare analyser och presentationer.

Lupportalen

Att tänka på när ni genomför Lupp-undersökningen