Under tiden ni genomför LUPP

Skolmiljö. Unga sitter och antecknar. Lärare vid sin kateder.

Att genomföra ungdomsenkäten LUPP

Själva genomförandet av enkäten sker varje höst mellan den 1 oktober och den 30 november. Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten.

LUPP-portalen

Undersökningen görs i verktyget LUPP-portalen som kommunens samordnare får tillgång till i samband med att undersökningen ska genomföras.

I LUPP-portalen kan du följa insamlingen i realtid. Efter avslutad undersökning kan du se resultaten och genomföra enklare analyser och presentationer.

Att tänka på när ni genomför LUPP