Två skrifter om unga hbtq-personers etablering

En rapport är en kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden. Den andra skriften lyfter unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera.

Nyhetsdatum: 
2018-03-15