Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället, Tylösandsdagarna

Den 28 maj håller MUCF ett heldagsseminarium med rubriken "Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället".

Brygga över sandstranden i Tylösand

Vi kommer bland annat att dela med oss av vår kunskap om hur unga mår i dag, verktyg och metoder för att se hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå och hur du kan söka olika typer av bidrag.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på en lokal eller regional myndighet och möter unga och/eller civilsamhällesaktörer eller till dig som representerar en av civilsamhällets organisationer.

Tylösandsdagarna är en nationell konferens som anordnas av Region Kronoberg i tre dagar, 27-29 maj 2019. Välkommen att träffa oss på MUCF vid vårt informationsbord under dessa dagar!

Här kan du läsa mer och anmäla dig till seminariet