Tillgänglighet i öppen fritidsverksamhet

Det är viktigt att det finns tillgängliga och inkluderande fritidsverksamheter som alla unga, oavsett funktionsförmåga, kan delta i. Här hittar du kunskap som kan hjälpa dig välkomna fler unga i verksamheten. 

Framsida på stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

Stödmaterial för öppen fritidsverksamhet 

Öppna fritidsverksamheten – om tillgänglighet och inkludering riktar sig till dig som är chef eller fritidsledare för öppen fritidsverksamhet. Du har en unik möjlighet att arbeta för att alla unga, oavsett funktionsförmåga, ska få tillgång till en utvecklande och meningsfull fritidsverksamhet. Det här materialet kan användas för att aktivt förbättra tillgängligheten i verksamheten.  

Stödmaterialet har fem kapitel med olika teman: 

  • Bakgrund – varför ett stödmaterial om unga med funktionsnedsättning?
  • Viktiga utgångspunkter för tillgänglighetsarbetet i öppen fritidsverksamhet.
  • Öka tillgängligheten i öppen fritidsverksamhet.
  • Gör unga delaktiga i tillgänglighetsarbetet. 
  • Höj kunskapen genom samverkan. 

Varje kapitel innehåller:  

  • En kort kunskapsdel med goda exempel och tips. 
  • Frågor att fundera över själv och frågor att diskutera eller undersöka gemensamt i personalgruppen.  
  • En avslutande övning utifrån kapitlets tema som kan genomföras tillsammans i personalgruppen.  

Här kan du ladda ned en pdf med stödmaterialet eller beställa trycksaken (trycksaken klar för beställning i slutet av juni 2021).

Varför ett stödmaterial om unga med funktionsnedsättning? 

Fritiden är betydelsefull för unga och kan vara stärkande och positiv för deras utveckling och delaktighet i samhället. Unga med funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull fritid på lika villkor som andra unga. De har också rätt att få vara delaktiga, få möjlighet till inflytande och få tycka till om saker som har med dem att göra. Samtidigt har unga med funktionsnedsättning ofta en sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Många unga i gruppen känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. 

Genom att utgå från ett rättighetsbaserat förhållningssätt kan du som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet se till att en meningsfull och utvecklande fritid erbjuds alla unga, oavsett funktionsförmåga. 

Inspirerande exempel från webbinariet om tillgänglighet om inkludering i öppen fritidsverksamhetden 27 maj 2021

Webbinariet som drygt 300 personer anmält sig till hade inbjudna gäster, lansering av det nya stödmaterialet och premiären på en film från Stråga fritidsgård.

Delar av webbinariet spelades in har klippts ihop till en kort film (16,11 min)

Presentation av stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering (7,43 min)

Film från ett besök på Stråga fritidsgård (5,43 min)

Här hittar du en syntolkad version av videon om Stråga fritidsgård i Jönköping.

Stråga fritidsgård i Jönköping har en öppen fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning. Filmen handlar om Strågas arbete med att erbjuda en meningsfull och utvecklande fritid för unga med funktionsnedsättning. Här får du träffa fritidsledare och chefer som berättar om sitt arbete med att skapa en tillgänglig och inkluderande verksamhet. En besökare berättar också om sitt arbete med att starta en riktad verksamhet för unga vuxna.

Frågor och svar från webbinariet: