Succé för gratis sommarlovsaktiviteter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelade bidrag till landets kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter på sommarlovet 2016 för barn och unga i åldern 6-15 år. Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 290 kommuner fick extra pengar.

– Barn i hela landet har fått möjlighet att göra något utöver det vanliga. Allt för många barn i Sverige kommer tillbaka efter sommarlovet och har inte haft möjlighet att göra något utanför den egna stadsdelen. Sommarlovsstödet har skapat förutsättningar för barn att få med sig ett extra minne från sommaren, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Sommarlovet 2016 fick ett lyft tack vare sommarlovsbidrag till kommunerna som resulterade i gratis sommarlovsaktiviteter. Exempel på sommarlovsaktiviteter var; bussutflykter, odlingskurser, teaterskolor, längre öppettider på fritidsgårdar, simskola, matlagning, bokfest, sportaktiviteter, pysselkvällar, konstlabb, parkour, konserter, aktiviteter för nyanlända, samt möjligheter att ta simborgarmärken och mycket annat. Allt var gratis och tanken med sommarlovsbidraget var enligt regeringen att ”alla barn oavsett storleken på föräldrarnas plånbok ska få en riktig Saltkråkesommar”.

– Vi ser att kommunerna erbjudit unga ett brett utbud, samt lockat många att delta. Alla barn behöver få en bra aktivitet och en upplevelse att ta med sig från sitt sommarlov. Från 16 januari kan kommunerna återigen få bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter för 2017, avslutar Lena Nyberg generaldirektör MUCF.

Nyhetsdatum: 
2017-01-03