Strategiskt EVS

Erfarna organisationer erbjuds nu möjlighet att arbeta med större EVS-projekt.

Strategiskt EVS

Strategiskt EVS är en nyhet inom Erasmus+ Ung och Aktiv 2017. Strategiskt EVS erbjuder ökade möjligheter för EVS-organisationer att arbeta metodiskt med sina nätverk och med de effekter som EVS-projekt kan åstadkomma genom en större flexibilitet ifråga om projektplaner och budget.

Jämfört med vanliga EVS-projekt förväntas projekten vara:

  • större (fler volontärer)
  • längre (12-36 månader)
  • och mer strategiska (större vikt läggs vid projektets relevans och möjliga effekter)
  • Satsningen riktar sig till erfarna EVS-organisationer eller organisationer som på annat sätt kan visa en stark kapacitet att driva projekt.

För att säkerställa kvalitativa projekt krävs en konsultation med en EVS-handläggare innan ni skickar in en ansökan om ett Strategiskt EVS-projekt. Konsultationen bokar du genom att kontakta oss. 
Ytterligare information om Strategiskt EVS hittar du i Programhandledningen för 2017