Stödjer unga som saknar jobb eller skola

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning och dess verksamhet som kallas Iter har med sitt arbete gett mycket goda resultat när de stödjer unga som är 18-29 år som saknar jobb eller skola.

En extern utvärdering visar att 82 procent av deltagarna har gått vidare till jobb eller studier efter att ha deltagit i projektet. Därmed lyfts många ungdomar ur utanförskap och kriminalitet vilket ger stora samhällsvinster.

Inom Iter försöker man därför prioritera ungdomar i utanförskap eller med extra behov framför dem med god utbildning eller förutsättningar att skapa sig liknande möjligheter på egen hand.

Viktigaste lärdomarna

Det är aldrig för sent att få en ung vuxen på rätt köl. Alla människor har fler förmågor än de vet om, och ett volontärutbyte kan locka fram de förmågorna.

Överhuvudtaget är det viktigt att ibland lyfta personer ur deras sammanhang och placera dem i ett annat sammanhang. Det gäller både för deltagarna och personalen.

Det har också blivit tydligt under projektets gång att människor i olika europeiska länder har fler likheter än olikheter, samtidigt som det är väldigt givande att utbyta erfarenheter med varandra.

Hur går det till

Det är ett samarbete mellan flera europeiska länder för att ge ungdomar erfarenheter av att arbeta och att möta andra människor och kulturer. Iter vänder sig till ungdomar som saknar förankring eller naturlig ingång på arbetsmarknaden. Volontärperioden ger dem en merit på deras CV och en möjlighet att utvecklas på ett personligt plan och få större självförtroende.

Syftet med Iter är att förhindra långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och samhället samt att göra ungdomarna aktiva, oberoende och anställningsbara.

Iter skickar 15-20 ungdomar per år. Före volontärperioden får de delta på nätverksmöten samt kortare utbildningar om den lokala kulturen, engelska språket och volontärarbete. De får också handledning från personalen.

Därefter åker de iväg en och en och arbetar i mellan två veckor och två månader hos någon av Iters samarbetsorganisationer. En handledare följer vanligtvis med och stannar de första en till två nätterna.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att renovera kulturmärkta byggnader på franska landsbygden, arbeta med utsatta personer eller med kultur- och miljöprojekt på Island. Förutom volontärarbetet får ungdomarna också språkträning och möjlighet att leva med andra ungdomar från olika delar av världen.

Efter volontärperioden

Efter slutförd volontärperiod kan man träffas igen i nätverksmöten där ungdomen delar med sig av sina erfarenheter. Iter använder denna information för planering av personens nästa steg mot anställning eller utbildning.

Hur EVS och internationellt utbyte har påverkat verksamheten

Utbytet har gjort att Göteborgs Stad har breddat sitt arbetssätt och dragit lärdomar av arbetet med de internationella partnerorganisationerna. Man har tvingats bli mer flexibel och anpassningsbar och hålla sig uppdaterad på ett annat sätt än vad man behöver när man enbart arbetar kommunalt eller statligt.

Dessa erfarenheter och insikter från det internationella arbetet smittar av sig på andra chefer och kollegor inom organisationen.

Erasmus+ som förutsättning för projektet

Erasmus+ Ung och Aktiv var nödvändigt för att få de kontakter man har idag med samarbetsorganisationer i andra länder. Detsamma gäller det finansiella stöd som erhålls av EU.

Kommunen hade troligtvis inte bidragit ekonomiskt in starten om inte EU hade varit med och delfinansierat. Om kommunen trots allt hade gjort det skulle det troligtvis ha blivit ett engångsprojekt istället för implementerat i ordinarie verksamhet och därmed gett den kontinuitet som Iter har idag.

Ringar på vattnet

Iter har hjälpt till att ändra på kommunala och statliga system som kan vara stela eller inkörda på samma spår. Det har vidgat vyerna både på deltagarna, arrangörerna och samarbetsorganisationerna. De fördelar som detta har gett deltagarna, arrangörerna och kommunen har gjort att Göteborgs Stad vill fortsätta med verksamheten och EVS-programmet.

Det hade också varit för arbetsamt att hitta rätt organisationer att jobba med utan EU-medlen och Erasmus-systemet. Byråkratin hade blivit för svår och stor. EU ger även projektet en tyngd och ett tydligt regelverk som måste följas, både av sändande och mottagande organisationer. Därmed blir det lätt att veta vilka ramar man ska förhålla sig till.

Om Iter

  • Iter har sedan 2011 skickat över 90 unga volontärer till andra länder i Europa.
  • Partnerländer är för närvarande  Island, Frankrike, England, Grekland, Finland, Tyskland, Slovenien och Norge.
  • Ordet Iter är latin och betyder resan eller vägen och symboliserar både deltagarnas faktiska resa utomlands och deras inre resa när de medverkar i Iter.

Kontakt

Anna Lilja, anna.lilja@socialresurs.goteborg.se