Stöd för att driva och utveckla en ideell förening

Den här sidan riktar sig till dig som vill ha stöd för att driva en ideell förening. 

FIlm om stadgar för ideell förening (kort version)

Här har vi samlat information till dig som driver en ideell förening, oavsett inriktning och målgrupp. Informationen vänder sig till alla ideella föreningar.

MUCF genomför insatser som ska bidra till att stärka romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet. I uppdraget ingår att informera om föreningsteknik. MUCF ska också bidra med kunskap om regler och lagar till ideella föreningar.

Stadgar för ideella föreningar

Ideella föreningar formulerar och antar sina egna stadgar. Stadgarna kan beskrivas som föreningens regler. I filmen ovan beskriver vi några av de punkter som är bra att ha med i sina stadgar. Du kan ladda ner filmen i text här

Krav på stadgar för att få bidrag 
Föreningar som får bidrag från oss behöver uppfylla de krav som vi ställer på en förenings stadgar. Läs mer om vilka krav MUCF ställer och vad vi granskar i artikeln Demokratisk verksamhet - så granskar vi.

Stöd för att driva en förening

Flera av de projekt och organisationer som vi ger bidrag till tar fram material för att driva en förening. Det kan handla om att handledningar och mallar för att till exempel arrangera ett årsmöte. Här länkar vi till några av de vägledningar som finns. Vi har valt att länka till dem eftersom dessa organisationer har fått bidrag av MUCF. 

Filmer

Här kan du se filmer om stadgar, årsmöte och mötesteknik.

Sverok: En film om stadgar i ideella föreningar

Vi Unga: Fixa årsmötet

Vi Unga: Mötesteknik

Vi Unga: Verktyg för årsmötet

Böcker

Här finns böcker om att starta och driva mötesplatser och projekt. Boken NYCKELN går att beställa och boken DRIV går att låna på bibliotek.

Folkets hus och parker: NYCKELN - en handbok i att starta och driva mötesplatser
PeaceWorks: DRIV; så startar du förening och driver projekt

Blanketter, mallar och handledningar

Här kan du läsa om och ladda ner blanketter, mallar och handledningar som rör styrelsearbete, årsmöte, finansiering och att ha anställda i föreningen.

Förening.se: Allt du behöver veta som ideell förening

Sveriges Elevkårer: Handledningar och guider för att underlätta verksamheten

Sveriges Ungdomsråd: Blanketter och material för att starta och driva ett ungdomsråd

Vi Unga: Bestämma Trots Ålder - material innan, under och efter årsmötet

Några av de regler som påverkar ideella föreningar

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Däremot finns det lagar som omfattar ideella föreningar. Om en föreningar har anställda behöver den till exempel följa lagar om anställningar. Här har vi samlat länkar till andra myndigheters information om ideella föreningar.

Om ideella föreningar

En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Det innebär att verka för medlemmarnas rättigheter och intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att motverka fattigdom. Här beskriver Skatteverket och verksamt.se vad en ideell förening är.

Skatteverket: Ideell förening

Verksamt: Ideell förening

Starta en ideell förening

Skatteverket har tagit fram en checklista för dig som vill starta en ideell förening. Den beskriver steg för steg hur du gör. I checklistan kan du läsa mer om hur du skriver stadgar, ordnar ett möte för att bilda föreningen och hur du ansöker om ett organisationsnummer. 

Skatteverket: Starta en ideell förening

Sköta ekonomi och bokföring

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig och måste då följa bokföringslagen och Bokföringsnämndens rådgivning. Här kan du läsa om de villkor en förening ska uppfylla för att vara bokföringsskyldig och vad det innebär.

Bokföringsnämnden: Om bokföring för ideella föreningar

Bolagsverket: Årsredovisningsguiden för ideell förening

Skatteverket: Bokföringsskyldighet – ideella föreningar

Från och med januari 2019 ska ideella föreningar redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen, istället för på en kontrolluppgift en gång per år. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Betalar du ut ersättning för arbete på totalt 1 000 kronor eller mer under ett år till en person som har A-skatt är du skyldig att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och skatt. Ersättningar för arbete kan vara lön, förmåner eller kostnadsersättningar, till exempel traktamente och bilersättning.

Skatteverket: Lämna arbetsgivardeklaration

En ideell förening, en stiftelse eller ett registrerat trossamfund ska deklarera varje år. Föreningen kan ansöka om att bli befriad från att deklarera om det inte finns några inkomster som ska beskattas.

Skatteverket: Deklarera för en förening

Det är bara ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som är skattskyldiga till moms och har avdragsrätt för ingående moms. Om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt är föreningens verksamhet inte ekonomisk. En förening som köper vissa varor och tjänster från andra länder kan vara skyldig att betala moms för inköpen, utan att ha någon avdragsrätt för ingående moms.

Skatteverket: Moms för ideella föreningar

Hantera personuppgiter och medlemsregister

Behandlar din förening personuppgifter, till exempel uppgifter om medlemmar i ett medlemsregister? Då måste föreningen följa dataskyddsförordningen. Datainspektionen har tagit fram vägledningar om hur man behandlar personuppgifter i mindre föreningar och medlemsorganisationer.

Datainspektionen: För föreningar och små organisationer

Anställa personal

Innan en ideell förening anställer personal är det flera saker att ta hänsyn till. Först ska föreningen registrera sig som arbetsgivare. Du behöver också känna till vilket ansvar föreningen har som arbetsgivare. Skatteverket har samlat information till dig som är arbetsgivare eller planerar att anställa personal för första gången. 

Skatteverket: Arbetsgivare

På verksamt.se kan du räkna ut vad det kostar att ha anställda. Du kan också läsa vanliga frågor och svar om att anställa och att vara arbetsgivare.

Verksamt.se: Anställa personal

Lösa upp föreningen

En ideell förening kan upphöra genom frivillig upplösning eller genom konkurs. Här beskriver Skatteverket hur det går till. 

Skatteverket: Hur en ideell förening upphör

Efter att föreningen har upphört kan du avregistrera den hos Skatteverket.

Skatteverket: Avregistrera en förening, ett trossamfund eller en stiftelse

Anmäla ändringar i föreningen

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla ändringar i din förening, till exempel adressändring. Hur du går tillväga beror på vilken föreningsform din förening har och vilken ändring du vill göra.

Skatteverket: Anmäl ändringar och adress