Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidrag påverkas av pandemin

Vi får många samtal från organisationer som beviljats bidrag och som på grund av pandemin har svårt att genomföra planerade aktiviteter. Här har vi samlat information om hur vi hanterar nationella statsbidrag under pandemin.

Projektbidrag

Varje projekt måste hanteras separat. I första hand rekommenderar MUCF att alla bokningar av till exempel flyg- och tågbiljetter samt hotell görs som avboknings- eller ombokningsbara. Organisationer kan också överväga att flytta möten eller genomföra dem digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.

Generellt så gäller detta:

Om ni inte kan följa den beslutade projektplanen ska ni kontakta MUCF för att samråda om era behov och önskemål om förändring. Hör av er till bidrag@mucf.se eller telefon 010-160 10 00. Vi gör en bedömning för varje enskilt projekt.

  • MUCF kommer inte att kräva tillbaka medel för löner eller andra kostnader som är löpande under projektets gång. Undantagsfall är om projektet avbryts.
  • Om projektet behöver längre tid för att kunna genomföras har MUCF möjlighet att bevilja det. Kontakta handläggaren på MUCF för beslut om eventuell förlängning. MUCF kan inte bevilja mer medel utan organisationen måste i så fall omfördela inom den beviljade projektbudgeten. 
  • Kostnader som projektet redan har betalat för planerade aktiviteter som ställs in (till exempel för konferenslokal eller biljetter) kommer inte att återkrävas av MUCF.
  • Om ni har tvingats ställa in aktiviteter på grund av pandemin så kan ni ersätta dem med andra aktiviteter under förutsättning att de är i linje med projektets och förordningens syfte. 
  • Får ni ett överskott (oförbrukade medel) i verksamheten på grund av att planerade aktiviteter inte kan genomföras eller ersättas med andra aktiviteter (inom ramen för bidragets syfte) ska överskottet återbetalas till MUCF. Detta gäller för både projekt- och organisationsbidragen.

Det är viktigt att ni beskriver och dokumenterar hur de planerade aktiviteterna påverkas av pandemin och vilka konsekvenser det medför. Detta ska sedan tas med i er slutrapport.

MUCF uppmanar alla organisationer som genomför eller planerar att genomföra projekt att noga följa utvecklingen av coronaviruset.

Organisationsbidrag

Det är tillåtet att använda bidragsmedel till att digitalisera verksamheten för att till exempel förbättra kontakten med medlemsföreningarna.

Möjlighet att välja underlagsår vid medlemsräkning

Vid ansökan om organisationsbidrag för 2022 ska ni välja antingen 2019 eller 2020 som underlag vid medlemsräkningen.

När ni ansöker om organisationsbidrag för 2023 kommer ni att kunna välja antingen 2019, 2020 eller 2021 som underlagsår vid medlemsräkningen.

Möjlighet att föra över oförbrukade medel
Om ni inte har kunnat förbruka de medel som beviljats för 2021 under året får de föras över och användas under 2022.

De medel som ni fick tillstånd att föra över från 2020 till 2021 omfattas inte av det här beslutet utan måste vara förbrukade senast den 31 december 2021.

Hör av er till oss om ni har några frågor!

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: