Startkonferens för LUPP 2019

Startkonferensen är till för de kommuner, regioner och stadsdelar som ska genomföra LUPP 2019.

Vi träffas för att gemensamt förbereda oss inför Lupp 2019. Fokus ligger på att jobba med Lupp som verktyg för en kunskapsbaserad lokal ungdomspolitik. Det är också ett tillfälle att träffa kollegor från hela landet och utbyta idéer, tankar och funderingar inför hösten. 

Uppstartskonferensen är obligatorisk för kommuner som genomför Lupp för första gången, men vi rekommenderar alla som ska genomföra Lupp 2019 att delta. 

Program med tid och plats finns i menyn till höger.