Stärkt information om hälsa, sexualitet och jämställdhet till unga nyanlända

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och ungdomsmottagningen på nätet (UMO) bedriver ett pågående arbete med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande. Regeringen förstärker nu deras uppdrag.

Nyhetsdatum: 
2018-07-20